VAHTI 2/2012 ICT -varautumisen vaatimukset

Johdanto

Tämä ohje on suunnattu julkishallinnon toimijoille ja julkishallintoon palvelusopimussuhteessa oleville yrityksille tuottamaansa palveluun liittyen. Yhtenäisten vaatimusten avulla pyritään sekä julkishallinnon että talouselämän varautumisen kannalta keskeisten toimintojen yhtenäistämiseen. Tällä parannetaan verkostomaisesti tuotettujen ja käytettyjen palvelujen häiriönsietokykyä ja edesautetaan palvelujen jatkuvuutta ja toipumista häiriötilanteissa. Ohjeella parannetaan organisaatioiden varautumista tietoturvaja kyberuhkiin.

Päivitetty: 6.7.2020