Käyttöehdot

Suomidigi.fi (Suomidigi, verkkopalvelu) on palvelu, jonka tuottamisesta ja kehittämisestä vastaa Digi- ja väestötietovirasto (DVV, palveluntuottaja). Verkkopalvelun joidenkin osien käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröityessään palveluun käyttäjä vahvistaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä palvelun käytössä.

Palvelun käyttö

Suomidigin omien sisältöjen käyttäminen on sallittua ei-kaupallisiin tarkoituksiin ilman erillistä lupaa, mutta käyttäjän on nimettävä sisällöntuottaja tai oikeudenomistaja sisällön käyttämisen yhteydessä. Poikkeuksen tähän muodostavat verkkopalvelun kuvamateriaali sekä muu suojattu aineisto. Suojattu materiaali voi olla esimerkiksi mallisuojattua, tavaramerkkisuojattua tai patentoitua aineistoa. Verkkopalvelun kuvamateriaalia tai suojattuja aineistoja ei saa tallentaa, levittää tai kopioida ilman erillistä lupaa.

Suomidigiin ei saa lisätä lain tai hyvän tavan vastaista materiaalia. Tällaista on muun muassa materiaali, joka sisältää rasistisia, ihmisarvoa loukkaavia tai yksityisyyden suojaa loukkaavia ilmauksia, kirjoituksia tai esityksiä. Suomidigin ylläpito pidättää itsellään oikeuden poistaa laiton ja hyvien tapojen vastainen aineisto. Suomidigi sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmansien osapuolten verkkosivustoihin. Näillä verkkosivustoilla sovelletaan niiden omia käyttöehtoja. 

Käyttäjän oikeudet ja vastuut

Käyttäjän tulee rekisteröityessään antaa vaaditut rekisteröintitiedot. Käyttäjän antamia yhteystietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Suomidigi menettelee henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

Käyttäjän palveluun lisäämä sisältö on pääsääntöisesti julkista ja muiden käyttäjien nähtävissä. Käyttäjän antamat profiilitiedot näkyvät kaikille palvelun käyttäjille. 

Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta palvelun käytöstä. Salasanan salassapito on käyttäjän vastuulla. Käyttäjällä on oikeus pyytää käyttäjätilinsä poistoa sähköpostitse suomidigi@dvv.fi-osoitteesta.

Käyttäjä vastaa palveluun lisäämänsä aineiston sisällöstä ja huolehtii sen saavutettavuudesta. Käyttäjä on vastuussa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet tai oikeudenhaltijoiden suostumukset verkkopalvelussa julkaistavaan materiaaliin (mm. kuvat, äänitteet, videot). Käyttäjällä tulee olla kaikkien kuvassa tai videossa esiintyvien henkilöiden suostumukset siihen, että ne julkaistaan Suomidigissä. 

Palveluntuottajalla on oikeus tarvittaessa muokata julkaistuja sisältöjä siten, että ne vastaavat palvelussa käytettyä toimituspolitiikkaa ja sisällöntuotantotapaa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi asiasanojen lisäämistä, väliotsikointia ja muuta tarvittavaa oikolukemista.

Lisätessään sisältöä Suomidigi-verkkopalveluun käyttäjä suostuu siihen, että hänen lisäämäänsä sisältöä voidaan vapaasti hyödyntää ja ottaa käyttöön edellyttäen, että oikeudenomistaja nimetään jollakin seuraavista tavoista:

  1. Sisältösivun URL-osoite tai sivulle johtava hyperlinkki liitetään sovellukseen / jaettuun sisältöön.
  2. Sisällöntuottaja listataan hyvän lähdeviittaustavan mukaisesti sovelluksen / jaetun sisällön lähdelistaan.

Käyttäjä voi vapaasti hyödyntää ja käyttää muiden käyttäjien tuottamaa sisältöä ei-kaupallisiin tarkoituksiin edellyttäen, että hän nimeää sisällön tuottajan jollakin yllä mainituista tavoista. Käyttäjällä ei ole oikeutta muiden käyttäjien tuottaman sisällön myyntiin tai olennaiseen hyödyntämiseen kaupallisessa toiminnassa.

Käyttäjä ei saa käyttää palvelua minkään vastikkeellisen tai vastikkeettoman tavaran tai palvelun mainontaan tai markkinointiin. Markkinoinnilla tarkoitetaan tässä yhteydessä sellaista maksullisen tuotteen tai palvelun levittämistä, jota ei sisällä muiden käyttäjien vapaasti hyödynnettävissä olevaa käytäntöä, toimintamallia tms.

Palveluntuottajan oikeudet ja vastuut

Palveluntuottajalla on oikeus poistaa palvelusta käyttöehtojen vastainen sisältö. Tällaista on muun muassa rasistinen, ihmisarvoa loukkaava tai yksityisyyden suojaa loukkaava materiaali. Tällaista on myös sisältö, joka tähtää vastikkeellisen tai vastikkeettoman tavaran tai palvelun mainontaan tai markkinointiin.

Palveluntuottaja voi asettaa toistuvasti käyttöehtoja rikkovan käyttäjän verkkopalvelun käyttökieltoon joko määräajaksi tai kokonaan. Ennen käyttökiellon toteuttamista käyttäjälle annetaan palvelun kautta kaksi varoitusta, joista käy ilmi, että rikkomuksen toistaminen johtaa käyttöoikeuden menetykseen. Jos käyttäjä edelleenkin rikkoo käyttöehtoja, astuu käyttökielto voimaan. Erittäin vakavassa käyttöehtoja rikkovassa tapauksessa palvelutuottajalla on oikeus asettaa käyttäjä käyttökieltoon ilman varoitusta.

Palveluntuottaja vastaa palvelun sisällöstä ja sen oikeellisuudesta ainoastaan itse tuottamansa sisällön osalta. Palveluntuottaja ei vastaa palvelun sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Palveluntuottaja ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Palveluntuottaja ei myöskään vastaa sellaisten kolmansien tahojen tuottamien sivujen sisällöstä, aineistosta ja palveluista, joihin verkkopalvelun sivuilta on linkkiyhteys.

Palveluntuottaja ei vastaa palvelun mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi eivätkä tietoliikenneyhteyksien tai internetverkon mahdollisista toimintakatkoista. Palveluntuottaja ei vastaa mistään vahingosta, joka voi johtua verkkopalvelun toiminnasta tai siitä, ettei verkkopalvelu ole toiminnassa.

Evästeet ja muu kävijätietojen keräys

Palveluntuottaja voi kerätä tietoja siitä, miten ja milloin verkkopalvelua käytetään, esimerkiksi miltä sivuilta käyttäjä on siirtynyt verkkopalveluun tai millaista selainta käyttäjä käyttää. Kerätty tieto on anonyymia eikä sitä yhdistetä yksittäiseen käyttäjään. Tiedon keräämisen tarkoituksena on analysoida verkkopalvelun käyttöä ja kehittää sitä edelleen paremmin käyttäjiä palvelevaksi. 

Palvelun toimintojen muuttaminen

Palveluntuottajalla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä, toimintaa ja näitä käyttöehtoja palvelun kehittämiseksi tai muusta tarpeellisesta syystä. Palveluntuottajalla on oikeus lisätä, muuttaa tai poistaa osia verkkopalvelusta tai lopettaa palvelu osittain tai kokonaan. Kun se on kohtuudella mahdollista, palveluntuottaja pyrkii tiedottamaan palvelussa tapahtuvista ja käyttäjien kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista etukäteen palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. 

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Palvelun käyttöä koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin.

Päivitetty: 6.2.2020