Julkishallinnon digitalisaation suunnannäyttäjiä palkittiin Säätytalolla

6.2.2020 - 15:50
Suunnannäyttäjät-kilpailussa menestyneitä tiimejä palkittiin Helsingissä Säätytalolla järjestetyssä tilaisuudessa 19.10.2018. Mukana tilaisuudessa olivat kaikki finalistitiimit; kilpailun voittanut Terveyskylä.fi, kärkikolmikkoon sijoittuneet Mobiiliajokortti ja Pilviakatemia, sekä muut finalistit OmaVero ja CO:OP. Suunnannäyttäjiä palkitsemassa olivat voittajan valinneen raadin puolesta kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen sekä Väestörekisterikeskuksen ylijohtaja Janne Viskari.

Suomidigin järjestämässä Suunnannäyttäjät-kilpailussa etsittiin osittain tai kokonaan julkishallinnossa toteutuvaa hanketta tai digitekoa, joka toimisi esimerkkinä siilottomasta ja asiakaslähtöisestä kehittämisestä. Kilpailuun sai kevään aikana ilmoittaa osallistujia ja yleisöäänestyksen perusteella raadille eteni viisi eniten ääniä saanutta ehdokasta. Raadin äänillä kilpailun voittajaksi valikoitui viiden sairaanhoitopiirin (HUS / Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, TAYS / Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, OYS / Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, KYS / Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, TYKS / Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri) yhteinen Terveyskylä.fi-palvelukokonaisuus (Virtuaalisairaala 2.0 -kärkihanke), jota raati kuvaili seuraavalla tavalla:

- Hankkeessa luotu palvelu rakentaa ja luo uutta esimerkillisellä tavalla kansalaiselle merkittävällä osa-alueella. Työhön osallistuneilla tahoilla on ollut laaja ymmärrys aiheesta. Virtuaalisairaala on saavutettava, lisää kansalaisten yhdenvertaisuutta ja autonomiaa sekä mahdollistaa erilaisten käyttäjien rajapinnat (läheiset, kansalaiset, viranomaiset, terveydenhuollon ammattilaiset, tutkijat). Hanke on jo nyt yhdistänyt hyvin monitasoista osaamista ja verkostoja. Tämä hanke on tärkeä osa soten digitalisoitumisen kokonaisuutta.

Kärkikolmikkoon sijoittuivat lisäksi Trafin Autoilija-sovellus ja mobiiliajokortti sekä Vantaan kaupungin Pilviakatemia. Autoilija-sovellusta raati kuvaili ainutlaatuiseksi innovaatioksi ja Pilviakatemiaa

- Mobiiliajokortti ja autoilija-sovellus on potentiaalisesti kansalaisia laajasti koskettava projekti, jossa on ennakkoluulottomasti hyödynnetty mobiiliratkaisua. Hyvin määritelty tavoite on olla osa liikenteen palveluiden digitalisointia, kehittää viranomaisroolia sekä hyödyntää uusia teknologioita ja helpottaa kansalaisen arkea. Mobiiliajokortilla tarjotaan perinteisen ajokortin käyttäjille lisäpalvelua, mutta samalla säilytetään kortin hyödyt arjen asioinnissa, raati kuvaili.

- Pilviakatemia ratkaisee yhteiskunnallista ongelmaa: pitkäaikaistyöttömien osaamisen ja osallisuuden vahvistamista ja aktivointia sekä digineuvonnan saatavuutta kansalaisille kunnissa digisyrjäytymisen ehkäisemiseksi. Toimintamalli on skaalattavissa muuallekin ja muihin tarkoituksiin. Tärkeää, palkitsemisen arvoista ruohonjuuritason tekemistä, raati arvioi.

Voittajan valinneeseen raatiin kuuluivat kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen, OP Ryhmän digijohtaja Harri Nummela, Marttaliiton pääsihteeri ja Digi arkeen -neuvottelukunnan puheenjohtaja Marianne Heikkilä, Väestörekisterikeskuksen ylijohtaja Janne Viskari ja Valtiokonttorin digijohtaja Nina Nissilä.

Kilpailun voittanut tiimi palkitaan opintomatkalla Tanskaan, jossa tiimi pääsee tutustumaan paikallisten digiterveyspalveluiden kehittämiseen terveysministeriössä sekä Tanskan Digivirastossa.