Digiturvallisuus

Digiturvallisuus

Digiturvallisuus takaa sekä käyttäjän turvallisuuden että järjestelmien toimivuuden ja turvallisuuden myös uhkatilanteissa. Suomidigin digiturva-teeman alle on koottu esimerkiksi tietoturvallisuuteen liittyviä sisältöjä. Löydät tältä sivulta linkit digiturvallisuuteen liittyviin materiaaleihin, ajankohtaiset artikkelit, blogit ja tapahtumat.

Digiturvallisuuden materiaalit

Digitaalisesta turvallisuudesta on tarjolla laajasti materiaalia, johon voi maksuttomasti perehtyä.

Digi- ja väestötietoviraston sekä Cyberwatch Finland Oy:n yhteistyössä toteuttamissa digi- ja kyberturvallisuuden ajankohtaiskatsauksissa paneudutaan ajankohtaisiin digi- ja kyberturvallisuusteemoihin.

Digiturvallisuuden verkkomateriaalit -sivulle on koottu ohjemateriaaleja ja linkkejä itseopiskelukokonaisuuksiin, jotka liittyvät erityisesti tietosuojaan.

VAHTI-ohjeet ovat Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmän (1992-2013), Valtionhallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden johtoryhmän (2014-2016) sekä Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmän (2017-2019) toimesta julkiasemia ohjeita digitaaliseen turvallisuuteen liittyen.