Digituki

Digituki

Digituki on kansalaisille annettavaa tukea digitaalisten palveluiden käytössä. Tukea antavat monet julkiset, kolmannen sektorin ja yksityiset toimijat ympäri Suomea. Suomidigin Digituki-teeman alle on koottu digituen antajalle olennaisia sisältöjä.