Suunnannäyttäjät 2020

I tävlingen Suunnannäyttäjät 2020 belönas digitala tjänster och verksamhetsmodeller som främjar jämlikheten. Anmäl dig senast 6 april!
Anmäl ditt team till tävlingen!

Vad är det frågan om?

I den årliga tävlingen Suunnannäyttäjät letar man efter organistaionssilofria och kundorienterade sätt att utveckla de offentliga tjänsterna. Temat för tävlingen 2020 är Jämlikhet i de digitala tjänsterna. I tävlingen letar man efter digitala tjänster som helt eller delvis utvecklats inom den offentliga sektorn och som verkställer jämlikhet. I tävlingen kan man delta även med en verksamhetsmodell, ett projekt eller ett försök som främjar eller stöder de digitala tjänsternas jämlikhet.

Vem kan delta?

Som Suunnannäyttäjä 2020 kan man föreslå till exempel:

  • Ett projekt eller ett försök som främjar jämlikheten i de digitala tjänsterna.
  • En digital tjänst som genomförts med beaktande av jämlikheten.

Det går att anmäla ett förslag till tävlingen om förskaget helt eller åtminstone delvis har genomförts inom den offentliga sektorn. I samband med anmälan ber vi er meddela ett kärnteam på högst fem personer som varit med och genomfört förslaget. Åtminstone en medlem i kärnteamet ska representera den offentliga sektorn.

Tävlingsförloppet

  • Det går att anmäla sig till tävlingen mellan 11 mars och 6 april 2020.
  • Kandidaterna publiceras den 8 april 2020. Publikomröstningen är öppen 8 april–1 maj 2020.
  • De kandidater som fått flest röster i publikomröstningen går vidare till en jury som utser vinnaren.
  • Vinnaren får sitt pris under evenemanget den 20 maj 2020 i Helsingfors.

Utvärderingsjury

Tävlingens vinnare utses av en jury. Juryn består av kommunminister Sirpa Paatero, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas generaldirektör Janne Viskari, Handikapprådets generalsekreterare Merja Heikkonen samt en representant för Digi i vardagen-delegationen.

Pris

Vinnarteamet belönas med blommor under evenemanget i Helsingfors den 20 maj. Evenemanget streamas till allmänheten. Som pris i tävlingen får vinnarteamet en studieresa antingen inom Finland eller till ett närliggande land. Tidpunkten och resmålet planeras tillsammans med vinnarteamet.

Anmäl ditt team till tävlingen!
Uppdaterad: 17.3.2020