JHS-rekommendationer (föråldrade)

JHS-rekommendationerna bereddes 1992–2019 i samarbete mellan staten och kommunerna. Rekommendationerna godkändes av delegationen för informationsförvaltning inom den offentliga förvaltningen (Juhta) och beredningen av dem styrdes av JHS-sektionen som lydde under Juhta (2016–2019 expertavdelningen).

På den här sidan hittar du JHS-rekommendationerna (doc-versioner) i den form de var 1.1.2020 när JHS-systemet lades ned i och med att informationshanteringslagen trädde i kraft. 

Innehållet i rekommendationerna kan fortfarande utnyttjas med beaktande av att de till vissa delar inte längre är uppdaterade. Du hittar språkversionerna genom att byta språk upptill på sidan. Det erbjuds inte längre något stöd för användningen av rekommendationerna.

De olika ansvariga myndigheterna bedömer till vilka delar innehållet i JHS-rekommendationerna i fortsättningen kan användas som en del av de övriga anvisningarna. Uppdaterade anvisningar för informationshanteringen finns i informationshanteringsnämndens rekommendationer på informationshanteringsnämndens webbplats.

 
Uppdaterad: 14.4.2022