JHS-rekommendationer

JHS-rekommendationerna utarbetades mellan 1992 och 2019 i samarbete mellan staten och kommunerna. Rekommendationerna godkändes av delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (Juhta) och deras förberedelser övervakades av JHS-avdelningen under Juhta (2016 - 2019 expert avdelningen).

JHS-systemet i sin nuvarande form avskaffades 2020 när dess rättsliga grund upphörde med ikraftträdandet av lagen om informationshantering.

På den här sidan hittar du alla JHS-rekommendationer som gäller 2020. Även om JHS-systemet har avskaffats kan du ändå använda dom.

Vi publicerar endast doc-versioner av rekommendationer på den här webbplatsen - det finns totalt 400 till 500 rekommendationsdokument och de måste överföras manuellt. Du hittar språkversionerna av rekommendationerna genom att ändra navigeringsspråket högst upp på sidan.

För mer information om rekommendationerna, kontakt jhs-sihteeri(at)dvv.fi

Uppdaterad: 21.1.2021