Tydligt informera om digitala servicekanaler

Myndigheterna ska i sina digitala tjänster ge tydlig information om hur var och en elektroniskt kan sköta sina ärenden hos myndigheterna. (1)

Information

Man ska informera om möjligheten att utföra ärenden i de digitala tjänsterna i enligt med myndighetens marknadsförings- och kommunikationsplaner. Informationsförmedlingen uppmärksammas som en del av myndigheternas kundkommunikation. I kontakterna med kunderna inom kundservicen och i Medborgarrådgivningen kan man också berätta om möjligheten att använda tjänsterna.

Informationen ska vara tydlig och i planeringen och genomförandet av den ska man ta hänsyn till olika kundgrupper och använda ett tydligt språk. Omfattningen på informationen och hur man går ut med den ska myndigheten fundera över. Som stöd för informationen ska myndigheten tillhandahålla anvisningar och råd i användningen av sina digitala tjänster.

Lätt att hitta tjänsterna

Om de digitala tjänsterna är lätta att hitta underlättar det kundernas elektroniska hantering och möjligheter att använda de digitala tjänsterna. Myndigheten ser till att tjänsten och innehållet är lätta att hitta och kan användas via myndighetens egen webbplats. Webbplatserna ska vara aktuella och strukturerade. De interna sökfunktionerna ska enkelt styra kunden till den information hen söker. Principerna för planeringen och underhållet av de digitala tjänsterna ska tas i beaktande vid planeringen av tjänster som är lätta att hitta och genomförandet av dem

Uppdaterad: 26.3.2020
This is part of:
Lag om tillhandahållande av digitala tjänster, kapitel 2: Digitala tjänster som myndigheterna ordnar för allmänheten
Go to section