Se till att de digitala tjänsterna är kompatibla med de programvaror och kommunikationsförbindelser som används allmänt

Myndigheterna se till att deras digitala tjänster är kompatibla med de programvaror och kommunikationsförbindelser som används allmänt. (1)

Myndigheten ska behandla kunderna jämlikt. Vid planeringen och underhållet av tjänsten ska man se till att de viktigaste uppgifterna i tjänsten är lättillgängliga för användaren med alla kommunikationsförbindelser och allmänt använda program (exempelvis webbläsare och operativsystem), oberoende av plats och tid.

Säkerställa kompatibilitet med webbläsarprogram och hjälpprogram

Vid planeringen, genomförandet och underhållet av en digital tjänst ska det säkerställas att tjänsten är kompatibel med de vanligaste webbläsarprogrammen och med andra hjälpprogram,

Man säkerställer att den digitala tjänsten fungerar genom god planering, som identifierar och tar hänsyn till användargrupper och användarfall, även specialgrupper.

Den digitala tjänstens funktion ska testas med program som används allmänt som en del av genomförandet och underhållet. Testningen ska planeras och dokumenteras så att myndigheten vid behov kan visa att man lever upp till kravet på kompatibilitet.

Säkerställa att de digitala tjänsterna fungerar med olika kommunikationsförbindelser

Myndigheten ska säkerställa att den digitala tjänsten fungerar med olika slags kommunikationsförbindelser. Användaren av tjänsten ska komma åt den viktigaste informationen i tjänsten med hjälp av allmänt använda program och kommunikationsförbindelser oberoende av tid och plats.

Det finns inte snabba kommunikationsförbindelser överallt i Finland. Med ”kommunikationsförbindelser som används allmänt” avses riktgivande en inkommande trafik med hastigheten 2 Mbit/s. Genom att följa upp hur tjänsterna används kan myndigheten fastställa med vilka webbläsarprogram och vilka datakommunikationshastigheter kunderna använder tjänsterna.

Uppdaterad: 26.3.2020
This is part of:
Lag om tillhandahållande av digitala tjänster, kapitel 2: Digitala tjänster som myndigheterna ordnar för allmänheten
Go to section