Lag om tillhandahållande av digitala tjänster, kapitel 2: Digitala tjänster som myndigheterna ordnar för allmänheten

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster innehåller krav på digitala tjänsters tillgänglighet samt krav som gäller planering och underhåll av myndigheternas digitala tjänster samt krav på grunderna för elektronisk identifiering. De flesta grundläggande kraven i lagen är på en allmän nivå och de ska tolkas samtidigt med bland annat lagen om informationshantering, offentlighetslagen och dataskyddslagstiftningen.
Tietokone