Lagstiftning

Avsnittet om lagstiftning i Suomidigi presenterar centrala lagar som måste följas av de myndigheter som tillhandahåller digitala tjänster. I avsnittet sammanställs rekommendationer om skyldigheterna i lagstiftningen. Här får du ett sammandrag av de vanligaste lagarna om digitala tjänster.

Observera att lagstiftningen om digitala tjänster är ganska diger, och att man på denna sida sammanställer endast den allmänna lagstiftningen om digitalisering. Varje myndighet ansvarar själv för tolkningen av lagstiftningen, och det lönar sig att kontrollera lagstiftningen som gäller den egna tjänsten tillsammans med en jurist eller sakkunnig. Mer information om att tolka en lag ges av de myndigheter som övervakar respektive lag.

Uppdaterad: 1.4.2020