JHS 194 XBRL-taxonomi för kommuner och samkommuner

XBRL-taxonomi för kommuner och samkommuner är en gemensam standard, med vilken automatiskt dataförfarande för olika externa rapporteringsbehov kan förverkligas. Fördelar av XBRL-taxonomin, som beskrivs i denna rekommendation, är relaterade till standardiseringsenhet för uppgifter om kommunernas ekonomi och verksamhet. Avsikten för standardiseringen är att harmonisera definitioner för uppgifter om kommunernas ekonomi och verksamhet samt uppgifternas upprätthållningsprocedurer och förbättra gemensam användbarhet för att optimera datastyrelsen. Anslutningar till andra delar av standardiseringsenhet, dvs. till andra rekommendationer och anvisningar, är också givna i denna rekommendation.
JHS 194 XBRL-taxonomi för kommuner och samkommuner
Uppdaterad: 13.7.2020