JHS 179 Planering och utveckling av en övergripande arkitektur

I denna rekommendation beskrivs en metod för den offentliga förvaltningens övergripande arkitektur. I rekommendationen beskrivs en enhetlig planeringsmetod samt enhetliga beskrivningssätt och -modeller för utveckling av den övergripande arkitekturen för den offentliga förvaltningens organisationer i olika steg av arkitekturens utveckling. Målet med arbetet för en övergripande arkitektur är att förbättra verksamhetens och tjänsternas interoperabilitet mellan den offentliga förvaltningens organisationer. Metoden för en övergripande arkitektur ersätter inte andra planeringsmetoder för utveckling av verksamheten. Den övergripande arkitekturen är den strukturella helhet som utgörs av verksamheten, processer och tjänster, data, informationssystem och de tjänster dessa producerar. Metoden för en övergripande arkitektur är ett systematiskt arbets- och förfaringssätt för arbetet med den övergripande arkitekturen. Med hjälp av metoden identifieras, struktureras, planeras och beskrivs helhetens strukturella delar och deras beroenden. Metoden för en övergripande arkitektur som beskrivs i denna rekommendation grundar sig till stor del på den internationella, öppna och vanligaste referensramen för en övergripande arkitektur TOGAF® (v. 9.1), som används inom såväl den offentliga som den privata sektorn. Rekommendationen riktar sig till dem som ansvarar för den övergripande arkitekturen.
JHS 179 Planering och utveckling av en övergripande arkitektur
Bilaga 1: Beskrivning av strategi med strategikarta
Bilaga 2: Verksamhetsmodeller och förmågor i planering av en övergripande arkitektur
Bilaga 3: Beskrivning av arkitekturens nuläge och målbild
Bilaga 6: Visualisering av övergripande arkitektur -beskrivningar
Bilaga 7: Metodanvisning för semantisk interoperabilitet
Bilaga 9: Virtualisering och molntjänster i planering av teknologiarkitektur
Uppdaterad: 24.6.2020