Livsmedelsverket utvecklar tjänsterna tillsammans med odlarna och samarbetspartnerna

Blogikirjoituksen on tuottanut Ruokaviraston pilottiprojekti
3.12.2021 - 10:57 Updated on
Photo: Tuomo Saarinen
Kuva peltomaisemasta yläilmoista
Målet med Livsmedelsverkets projekt Smidig e-tjänst på åkerkanten är att förstå ekofoderodlarnas vardag och e-tjänsternas nuläge samt utvecklingsbehoven.

I projektet utreds hur jordbrukarens ärenden och myndighetsarbete kan underlättas med hjälp av digitala tjänster. Samtidigt utvecklar projektet Livsmedelsverkets modell för kundorienterad utveckling. I projektets arbete har man beaktat både ekologiska odlares och Livsmedelsverkets och NTM-centralernas myndigheters synpunkter samt kommit med idéer om nya servicelösningar. Experter från olika enheter och produktgrupper har deltagit. Under projektet har man samlat in kundförståelse genom intervjuer och verkstäder. Dessutom deltog projektdeltagarna i ekodagarna i Seinäjoki för att intervjua jordbrukare och berätta om utvecklingsarbetet.

Det nya verksamhetssättet har utvecklats genom försök

Under projektet har man prövat på olika utvecklingsmetoder och arbetat i tre veckors perioder, dvs. i sprinter. Med hjälp av korta sprinter var det lätt för projektteamet att ställa upp tydliga gemensamma mål och snabbt främja överenskomna uppgifter. Processen har hjälpt Livsmedelsverkets och NTM-centralens myndigheter att se servicehelheten ur odlarnas synvinkel och stärkt den gemensamma visionen. Sprinterna har bestått av både självständigt arbete och gemensamma utvecklingsverkstäder. Lärdomarna har delats och arbetet har utvecklats tillsammans under resans gång. Teamet har haft tillgång till en elektronisk arbetsyta och en elektronisk whiteboardtavla, där det har varit lätt att följa med hur projektet framskrider och uppgifterna. Arbetet upplevdes som öppet och teammedlemmarna önskade att verktygen och metoderna även i fortsättningen utnyttjas.

Sprintarbetet har fungerat effektivt och man har snabbt kunnat precisera utvecklingsriktningen. Informationen har delats ut öppet och alla har deltagit ivrigt, berättar Marjut Suursoho vid Livsmedelsverket.

På kort tid har man åstadkommit mycket och gruppen har haft ett gemensamt engagemang, fortsätter Tuomo Saarinen vid NTM-centralen i Södra Österbotten.

Mot större projekt med projektets lärdomar

Även om pilotprojektets varaktighet är relativt kort, har projektet stora långsiktiga mål. Projektet Smidig e-tjänst på åkerkanten är en del av förutredningen som syftar till att utveckla elektroniska tjänster och ta i bruk Livsmedelsverkets gemensamma kundorienterade verksamhetsmodell. Med tanke på fortsättningen är det viktigt att information om projektets resultat och erfarenheter delas aktivt även efter projektet. Dessutom bör den information som nu uppstår också kunna utnyttjas av följande utvecklingsprojekt. För att säkerställa detta planerades kommunikationen strategiskt inom projektet genom att skapa kärnbudskap och mål som utnyttjas även efter projektet.

Livsmedelsverkets löfte är att tillsammans bygga upp bättre tjänster och utvecklingsmetoder.

Blogginlägget har skrivits av Livsmedelsverkets pilotprojekt

Author
B
Blogikirjoituksen on tuottanut Ruokaviraston pilottiprojekti

Kommentarer

Log in or register to post comments