Livsmedelsverket utvecklar informationens sökbarhet – kan livsmedelsövervakaren gå vilse på extranätet?

Blogikirjoituksen on tuottanut Ruokaviraston projektitiimi
22.11.2022 - 11:36
Photo: Ruokavirasto
Kuvassa viljantähkiä ja leipää, jonka päällä voita tai muuta levitettä.
I Livsmedelsverkets projekt Eksyksissä ekstranetissä (”vilse på extranätet”) utvecklas Pikantti-extranäett som används för myndigheternas informationsutbyte genom att lyssna på användarna. En hörnsten i samarbetet mellan Livsmedelsverket, regionförvaltningsverken och kommunerna inom livsmedelstillsynen är Pikantti-extranätet, som upprätthålls av Livsmedelsverket.

Pikantti är en sluten webbtjänst mellan Livsmedelsverket och dess samarbetspartner, via vilken man bland annat delar med sig av livsmedelstillsynens anvisningar, aktuell information och tolkningar. Målet med projektet Eksyksissä ekstranetissä är att förbättra användbarheten hos Pikantti, göra det lättare att hitta information på Pikantti och förbättra samarbetet mellan myndigheterna.

Extranätet är en omfattande helhet

Pikantti har ett enormt utbud och användare från över 200 olika organisationer. Utöver livsmedelstillsynen täcker Pikantti alla skeden i myndighetskedjan från åker till bord. På grund av Pikantens omfattning är det ofta svårt för användarna att hitta information som behövs för just det egna uppdraget eller att säkerställa att informationen är aktuell.

När en enskild användare går vilse på extranätet, dvs. inte hittar den information han eller hon behöver i Pikantti, måste hen separat fråga Livsmedelsverket om den. Antalet personer som gått vilse är större ju mer som en komplicerad labyrint användarna upplever Pikantti. Det tar extra tid att söka information, be om tilläggsuppgifter och svara på frågor både av Pikanttis användare och av Livsmedelsverkets anställda. När arbetstiderna upprepas i alla Pikanttis användarorganisationer talar man om en betydande förlust av den totala arbetstiden. I värsta fall överlämnar och tolkar Pikanttis användare instruktionerna med bristfällig information, varvid även livsmedelsföretag och -konsumenter kan hamna i en ojämlik ställning.

Fokus på användarens behov

Man började lösa utmaningen att gå vilse genom att lyssna på Pikanttis användare. I projektteamet deltar tre anställda vid livsmedelsverket, två representanter från regionförvaltningsverken och en representant för kommunens livsmedelstillsyn. Teamets arbete har hoppats av tjänstedesigners inom projektet Expertstöd som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Under projektet har både Pikanttis innehållsproducenter från Livsmedelsverket och användare av Pikantti utanför projektteamet intervjuats. Dessutom har workshoppar hållits med Pikanttis användare. Samutvecklingen har varit det bästa i projektet.

Projektet är större än sin storlek. Genast i början av projektet begränsade projektteamet granskningen till att gälla endast livsmedelstillsynen som helhet i Pikantti. Avgränsningen var nödvändig för att man inte skulle ta en för stor bit på en gång. En ledande tanke för projektteamet har dock hela tiden varit att de användarorienterade lösningar som hittats också kan kopieras till andra delar av Pikantti. Lärdomarna från projektet stöder utvecklingen av hela Pikantti.

Nya vägskyltar till hjälp för användarna

Projektet har ännu framför sig en testning av lösningsalternativen. Även detta görs naturligtvis tillsammans med Pikanttis användare. Efter användartestningen beslutar man hurdana vägvisare som ska sättas upp för att vägleda Pikanttis användare så att användarna inte längre går vilse.

Projektets slutresultat är ännu inte klara, men redan i detta skede är det säkert att den användarorienterade utvecklingen av Pikantti fortsätter även efter projektet. På så sätt kan man förbättra användarupplevelsen på Pikantti och därigenom myndighetstjänsterna för livsmedelsföretagen. Samtidigt tackar konsumenten för Finlands goda livsmedelssäkerhet.

Det är säkert redan i detta skede att den användarorienterade utvecklingen av Pikantti fortsätter även efter projektet

Projektets sammandrag och material publiceras senast 15.12.2022 (på finska).

Author
B
Blogikirjoituksen on tuottanut Ruokaviraston projektitiimi

Kommentarer

Log in or register to post comments