Suunnannäyttäjät-kilpailun säännöt

Suunnannäyttäjät-kilpailussa etsitään osittain tai kokonaan julkishallinnossa toteutettuja digitekoja, jotka toimivat muille esimerkkeinä digitalisaation edistämisestä ja hyvistä käytännöistä. Kilpailun teema vaihtuu vuosittain. Vuonna 2017 teemana olivat Digitalisaation periaatteet, vuonna 2018 kansalaisten arjen helpottaminen ja vuonna 2019 ympäristö ja kestävyys. Vuoden 2020 kilpailun teema ilmoitetaan kilpailun avautuessa.

Järjestäjä

Digi- ja väestötietovirasto, Lintulahdenkuja 2, 00531 Helsinki

Osallistumisoikeus

Kilpailuun voivat osallistua julkisen sektorin digitaalisia palveluita kehittävät tiimit kehittämällään tai kehityksessä olevalla digitaalisella palvelulla tai palvelun kehittämiseen liittyvällä hankkeella, projektilla tai kokeilulla. Kilpailuun osallistuvan tiimin jäsenistä vähintään yhden tulee edustaa jotakin julkishallinnon organisaatiota ja kilpailuun ehdotettavan palvelun tulee olla julkaistu tai käyttöönotettavissa kilpailuvuoden loppuun mennessä. Käyttöönotto voi koskea rajattua käyttäjäryhmää.

Kilpailukohtaiset arviointikriteerit

Kilpailuun osallistuvan palvelun tai hankkeen, projektin tai kokeilun tuotoksen tulee noudattaa kyseisenä vuonna valittua teemaa. Jokaiselle vuodelle määritetään omat arviointikriteerinsä, jotka liittyvät valitun teeman toteutumiseen.

Kilpailuaika

Kilpailuaika vaihtelee vuosittain. Kilpailuaika alkaa Keväthumaus-tapahtumasta ja päättyy toukokuun puoliväliin.

Osallistuminen

Kilpailuun voi osallistua verkkolomakkeella, jolla ilmoitetaan oma ehdotus mukaan.

Palkinto ja palkintoa koskevat ehdot

Väestörekisterikeskus vastaa tarjoamansa palkintomatkan järjestelyistä tarjottavan ohjelman, yöpymisen ja matkakustannusten (mahdolliset lennot tai muu kulkuväline Suomesta kohdemaahan ja takaisin tai kulkeminen Suomen sisällä) osalta. Muut palkinnon vastaanottamiseen liittyvät kustannukset (esimerkiksi päivärahat) ovat voittajatiimin organisaation tai organisaatioiden vastuulla.

Kilpailuaineistojen käyttö

Ilmoittautumisen yhteydessä annettuja tietoja palvelun, hankkeen, projektin tai kokeilun sisällöstä voidaan käyttää kilpailuun liittyvään viestintään.

Henkilötietojen käsittely

Kilpailun yhteydessä kerättäviä henkilötietoja käytetään ainoastaan kilpailun järjestelyihin liittyviin tarpeisiin. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Kilpailuun ilmoittautumisen yhteydessä rekisteröitäviä henkilötietoja ovat kilpailutiimin osallistujien nimet, organisaatiot ja asema organisaatiossa. Lisäksi tiimin ilmoittajan tietona tallennetaan ilmoittajan puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Lisätietoja kilpailuun liittyen voi kysyä sähköpostilla osoitteesta suomidigi@dvv.fi

Päivitetty: 5.2.2020