Satasairaala: Mobiiliapuri

Satasairaalan, Satakunto-hankkeen, Satakunnan perusterveydenhuollon organisaatioiden ja Buddy Healthcare Ltd Oy:n yhdessä toteuttama Mobiiliapuri mahdollistaa tehokkaan viestinnän asiakkaan ja ammattilaisen välillä samalla, kun se automatisoi hoitopolkuja.

Mistä on kyse?

Satasairaala tarjoaa erikoissairaanhoidon palveluja 17 jäsenkuntansa noin 220 000 asukkaalle yhteistyössä perusterveydenhuollon ja erityishuoltopiirin kanssa. Satasairaalassa on käytössä Satasairaala Mobiiliapuri -sovellus/hoidonohjausjärjestelmä. Mobiiliapurin tarkoituksena on automatisoida hoitopolkuja ja tukea asiakkaan hoitoa. Mobiiliapuri mahdollistaa tehokkaan viestinnän Satasairaalaan asiakkaan ja ammattilaisen välillä. Mobiiliapuria voi käyttää esimerkiksi leikkauksiin valmistautuvat ja niistä toipuvat asiakkaat. Mobiiliapuri soveltuu myös muille asiakasryhmille.

Sovellus lähettää automaattisesti asiakkaalle muistutuksia tärkeistä tehtävistä ja rajoituksista, kuten kiinteän ruoan, tiettyjen lääkkeiden ja nesteiden lopettamisesta ennen leikkausta. Lisäksi sovelluksen kautta asiakas voi täyttää tarvittavia lomakkeita ja esimerkiksi ylläpitää kipupäiväkirjaa VAS-kipumittarin avulla. Mobiiliapuri tarjoaa asiakkaalle kaiken tiedon esimerkiksi leikkaukseen liittyen helposti ymmärrettävässä muodossa aikajanalla.

Mobiiliapurin suunnittelun lähtökohtana on tarjota asiakkaalle kaikki tieto selkokielellä. Selkokieli on suomen kieltä, jota on tietoisesti tehty helpommaksi lukea ja ymmärtää. Sairaalan ohjeiden ymmärtäminen on tärkeää, jotta asiakas esimerkiksi osaa hoitaa itseään oikein ja sitoutuu hoitoon paremmin. Sairaalassa käytetty kieli ja termit voivat olla vaikeita ymmärtää, joten olemme halunneet panostaa erityisesti ymmärrettävyyteen. Ohjeiden selkokielisyys ja ymmärrettävyys hyödyttää jokaista ihmistä. Olemme suunnitelleet Mobiiliapurin käytön laajenemista koko asiakkaan hoidolle (kotoa kotiin ja kotona) yhteistyössä perusterveydenhuollon toimijoiden kanssa. Satasairaala Mobiiliapuri-sovelluksen tarjoamaa palvelua kehitetään saavutettavuusdirektiivin mukaiseksi.

Minkälaisia onnistumisia olette matkan aikana kokeneet?

Onnistumisia ovat olleet asiakaslähtöisyyden huomioiminen sisältäen selkokielisyyden Mobiiliapurin käyttöönotolla ja digihoitopolkujen suunnittelu yli organisaatiorajojen. Selkokielisyyden huomioiminen mahdollistaa ymmärrettävämmät ohjeet ja sitä kautta hoidon vaikuttavuus paranee ja asiakastyytyväisyys kasvaa. Ohjeiden selkokielistyminen ja standardisointi sujuvoittaa toimintaa ja prosesseja.

Minkälaisia haasteita olette matkan varrella kohdanneet ja miten niistä on selvitty?

Haasteeksi Mobiiliapurin laajemmalle käytölle on muodostunut tämänhetkinen organisaatiorakenne. Asiakkaan koko hoitoa (kotoa kotiin ja kotona) ei voida vielä toteuttaa sujuvasti Mobiiliapurilla, sillä tietosuojalainsäädäntö ja nykyiset organisaatiorakenteet estävät sen. Yhteistyö eri organisaatioiden ammattilaisten välillä on ollut sujuvaa ja yhteistä tahtotilaa on löydetty. Valmiudet jatkokehittämiselle ovat hyvät.

Miksi ehdokas tulisi valita vuoden 2020 Suunnannäyttäjäksi?

Satasairaala Mobiiliapurilla tulisi valita vuoden 2020 Suunnannäyttäjäksi, koska tarjoamme asiakkaille digitaalisia palveluita, joissa olemme panostaneet yhdenvertaisuuteen esimerkiksi selkokielellä. Lisäksi olemme lisänneet Satakunnan alueen valmiutta ottaa digitaalisia hoitokäytäntöjä käyttöön. Asiakkaan mahdollisuus asioida selkokielellä asioimatta fyysisesti lisää mielestämme huomattavasti asiakasarvoa. Satasairaala on erikoistunut sinuun.

Päivitetty: 8.4.2020