Tunnistautuminen meni Metsään – KATSO-ratkaisujen korvaaminen suomi.fi-tunnistuksella ja -valtuuksilla

Suomen metsäkeskus lähti ensimmäisenä organisaationa korvaamaan KATSO-ratkaisuja Suomi.fi-tunnistuksella ja Suomi.fi-valtuuksilla. Teko oli ehdolla vuoden 2018 digitalisaation Suunnannäyttäjäksi.

Suomen metsäkeskus lähti ensimmäisenä organisaationa korvaamaan KATSO-ratkaisuja Suomi.fi-tunnistuksella ja Suomi.fi-valtuuksilla. Nykyisin Metsään.fi-sivustolle pääsee kirjautumaan Suomi.fi-tunnistuksen avulla ja yrityksen puolesta asioinnin valtuuksia pääsee hallinnoimaan Suomi.fi-valtuuksien kautta.

Muutoksen sysäsi liikkeelle asiakkaiden toive yksinkertaistaa Metsään.fi-palveluun kirjautumista. KATSO-tunnistautumista pidettiin monimutkaisena, koska palvelua käytettiin usein muualla kuin toimistolla. Muutoksella Metsäkeskus tavoitteli metsävaratiedon käytön lisääntymistä sekä palvelun käytön helpottumista ja siten käyttäjämäärien kasvua. Erityisesti pienet toimijat ovat hyötyneet muutoksesta, koska uudistus helpottaa työntekijän valtuuttaminen toimimaan yrityksen nimissä.

Hankkeessa kohdattiin ongelmatilanteita aikataulussa, testausvaiheessa ja tuotantoon viemisessä. Tekniset vaikeudet ympäristöjen eroissa hidastivat käyttöönottoa, kun palvelu toimi eri tavalla testi- ja toimintaympäristöissä. Hetkellistä hämmennystä aiheuttaneet yllätykset käytiin läpi onnistuneessa yhteistyössä. Tekniset asiantuntijat olivat mukana palavereissa, joka nopeutti merkittävästi tilanteiden selvittämistä. Pilottiprojektissa kohdatut odottamattomat haasteet auttoivat löytämään kehittämiskohteita vastaaville käyttöönottoprojekteille, ja saatu kokemus helpottaa ja hyödyntää muiden KATSO-hyödyntäjäorganisaatioiden siirtymistä niiden koosta riippumatta.

Metsäkeskus haluaa jatkossakin pysyä kärkijoukoissa mukana uusien, asiakkaita helpottavien ratkaisujen hyödyntämisessä, asiakaslähtöisesti ja hyödyntäen jo olemassa olevia julkisia ja yksityisiä sähköisiä palveluja.

Digioppimme:

Älä oleta mitään, vaan ota selvää rohkeasti!”

Vuoden 2018 Suunnannäyttäjät-kilpailuun ilmoittautui yhteensä 30 tiimiä. Kilpailussa haettiin erityisesti kansalaisten arkea helpottavia digihankkeita, -projekteja ja -kokeiluja. Kilpailun kannalta tärkeäksi nähtiin myös se, että digitalisaatiotekoon osallistui henkilöitä useammasta organisaatiosta. Lisäksi kilpailussa arvostettiin sitä, että mukaan ilmoitetun digiteon lopputuloksia voidaan hyödyntää myös muissa organisaatioissa.

Päivitetty: 5.2.2020