Puolapuita pitkin parempaan puolesta-asiointiin – tavoitteena korvata manuaalisia vaiheita sisältävät väliaikaisratkaisut

Puolesta-asiointia lähdettiin helpottamaan Essote-alueella, jotta sujuva sähköinen asiointi esimerkiksi alaikäisen lasten huoltajille ja ikääntyneiden läheistensä asioita hoitaville henkilöille olisi mahdollista. Puolesta-asiointi oli ehdolla digitalisaation Suunnannäyttäjäksi vuonna 2018.

Puolesta-asiointi ja Kanta-palvelujen hyödyntäminen alueellisissa sähköisissä palveluissa -hankkeessa (PUOLA) kehitettiin ja laajennettiin kansalaisten terveydenhuollon sähköisen asioinnin mahdollisuuksia hyödyntämällä kansallisesti kehitettäviä puolesta-asioinnin ratkaisuja sekä alueellisissa että kansallisissa järjestelmissä. Puolesta-asioinnin ratkaisujen tavoitteena oli korvata olemassa olleet usein manuaalisia työvaiheita vaatineet väliaikaisratkaisut ja myös levittää luotuja puolesta-asioinnin ratkaisuja muillekin Hyvin-asiointialustaa hyödyntäville organisaatioille.

Digiperiaatteiden mukaisesti kehitystyö keskittyi turhan asioinnin poistamiseen ja asiakaslähtöisten, turvallisten ja helppokäyttöisten palveluiden kehittämiseen. Palvelussa otettiin käyttöön automatisoituja puolesta-asioinnin ratkaisuja ja mahdollistettiin reaaliaikainen toisen puolesta asiointi sähköisissä palveluissa. Palvelussa käytettiin hyödyksi myös yhtenäisiä kansallisia ratkaisuja, kuten Suomi.fi-valtuudet, ja edistettiin yhtenäisempää sähköistä puolesta-asiointia seuraavia sote-käyttöönottoja varten. Kansallisten ratkaisujen hyödyntäminen auttaa luomaan kestäviä ratkaisuja.

Käyttäjien ääni kuului kehittämisessä. Yhteistyö omaishoitajien kanssa auttoi ymmärtämään valtuuttamisen tarpeita käytännössä ja toteutuksia lähdettiin rakentamaan ajanvarauspalvelut edellä. Ajanvarauspalvelu on selvitysten mukaan keskeisimpiä ja halutuimpia sähköisen asioinnin toimintoja sosiaali- ja terveydenhuollossa. Yhden tunnistautumisen periaatteella asiakkaat voivat käyttää Omakantaa, Palveluohjainta ja alueellisia sähköisiä palveluja.

Yhteistyö sujui monitoimijaympäristössä mutkattomasti ja vuoropuhelussa eri toimijoiden kanssa ja hankkeen aikana syntyneitä yhteistyöverkostoja vaalitaan, sillä hankkeen aikana tunnistettiin myös uusia kehittämiskohteita. Puolesta-asioinnin mahdollistaminen yhä laajemmin tuo sähköiset palvelut suuren joukon ulottuville ja motivoi jatkamaan työtä.

Digioppimme:

On monta tietä perille, mutta yhdessä tekemällä saavuttaa usein päämääränsä nopeammin. Tienraivaajana joutuu hakemaan vastauksia vielä tuntemattomaan, mutta samalla kertyy syvempi ymmärrys asiasta.

Vuoden 2018 Suunnannäyttäjät-kilpailuun ilmoittautui yhteensä 30 tiimiä. Kilpailussa haettiin erityisesti kansalaisten arkea helpottavia digihankkeita, -projekteja ja -kokeiluja. Kilpailun kannalta tärkeäksi nähtiin myös se, että digitalisaatiotekoon osallistui henkilöitä useammasta organisaatiosta. Lisäksi kilpailussa arvostettiin sitä, että mukaan ilmoitetun digiteon lopputuloksia voidaan hyödyntää myös muissa organisaatioissa.

Päivitetty: 5.2.2020