Käsikirja kartoittaa kuntien digitalisaation mahdollisuuksia – kirjaan tallentui digioppeja erityisesti pienistä ja keskisuurista kunnista

Digioppeja kokoava kirja oli ehdolla vuoden 2018 digitalisaation Suunnannäyttäjäksi.

Käsikirja kuntien digitalisaatioon on teos, joka auttaa kuntia kohtaamaan digitalisaatioon liittyviä odotuksia ja toteuttamaan digitalisaatiota vastaaman odotettuja hyötyjä ja avuksi kansalaisten arjessa, erityisesti pienissä ja keskisuurissa kunnissa, mutta kirjan digiopit ovat hyödynnettävissä myös muiden julkisen sektorin toimijoiden ja kuntien kumppanien yhteistoiminnassa.

Teos pureutuu niihin vaikeuksiin, joita kuntien digitalisaatiossa usein kohdataan ja jotka eivät usein synny uuden teknologian käyttöönotosta, vaan toiminnan uudistamisesta, varsinaisen toiminnanmuutoksen tekemisestä muutosjohtamisen, yhteistyön edistämisen ja kokeiluihin rohkaisemisen parissa. Koska digitalisaatio on valtavan laaja kokonaisuus, on jokaisella siitä ja siihen liittyvistä asioista jonkin verran erilainen näkemys. Kirjoittajat pyrkivät rajaamaan ja kohdistamaan digitalisaation näkökulmaa juuri tulevaisuuden kuntien tarpeisiin sopivalla tasolla ja tarkkuudella mahdollisimman laajalle kohderyhmälle.

Käsikirjassa kerrotaan muun muassa palapelin rakentamisesta, digikakun paloittelemisesta sekä tarpeista, havainnoista ja ratkaisuista, jotka kaikki omalta osaltaan pyrkivät edistämään yhteentoimivuutta kaikilla tasoilla.

Kirjaa kirjoitettiin yhteistyökumppaneiden kanssa niin kasvokkain kuin jaetussa pilvityöskentelytilassa. Teoksessa kirjoittajat pyrkivät myös haastamaan omia näkemyksiään digitalisaatiosta. Kirjoittajat pyysivät nuorempaa kollegaansa haastamaan ideoita ja kirjoittamaan näitä myös teokseen. Kirjoittajien yhteinen maaperä, mutta hieman erilaiset näkökulmat olivat omiaan täydentämään toisiaan ja rikastamaan kirjan kannanottoja.

Kirja lähetettiin kesällä 2018 kaikkiin Suomen kuntiin ja keskustelua voi jatkaa Twitterissä ja Facebookissa aihetunnisteella #kuntiendigitalisaatio.

Digioppimme:

”Käsikirjan keskeisen ajatuksen mukaan uudet teknologiat mahdollistavat, mutta vasta toiminnan muutokset luovat digitalisaation.

Vuoden 2018 Suunnannäyttäjät-kilpailuun ilmoittautui yhteensä 30 tiimiä. Kilpailussa haettiin erityisesti kansalaisten arkea helpottavia digihankkeita, -projekteja ja -kokeiluja. Kilpailun kannalta tärkeäksi nähtiin myös se, että digitalisaatiotekoon osallistui henkilöitä useammasta organisaatiosta. Lisäksi kilpailussa arvostettiin sitä, että mukaan ilmoitetun digiteon lopputuloksia voidaan hyödyntää myös muissa organisaatioissa.

Päivitetty: 5.2.2020