Taloushallinnon digitalisaatiossa on jo edistytty. Esimerkiksi verkkolaskutus on arkea isoissa yrityksissä. 2010-luvun laajat yhteistyöhankkeet ovat luoneet edellytyksiä taloushallinnon sähköiselle toimintaympäristölle. Tällaisia hankkeita ovat esimerkiksi sähköisen kuitin käyttöönottoa edistäneet RTEco ja Taltio.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa tavoitteeksi on kirjattu: “Yritysten taloushallinnossa siirrytään kohti täydellistä automatisointia ottamalla käyttöön rakenteisessa muodossa oleva sähköinen kuitti ja lasku”.

Hallitusohjelman mukaisesti keväällä 2020 asetettiin uudet tavoitteet yritysten taloushallinnon digitalisaatiolle, ja kokonaisuus sai nimen Yrityksen digitalous.

Yrityksen digitalouden visiona on kansallinen, muiden pohjoismaiden kanssa yhteentoimiva yritysten digitalouden ekosysteemi. Siinä verkkolaskut, sähköiset kuitit ja muut yrityksen taloustiedot liikkuvat eri osapuolten välillä saumattomasti, reaaliaikaisesti ja turvallisesti. Yhteisellä ekosysteemillä ja infrastruktuurilla vältetään toimialariippuvaisten ratkaisujen syntyminen, jolloin yritysten näkökulmasta taataan, että markkinoille syntyy vain hyvin yhteentoimivia ja yritysten toimintaan suunniteltuja, helposti käytettäviä palveluita.

Digitalous vahvistaa yritysten kilpailukykyä

Digitaloudella tai reaaliaikataloudella (real-time economy, RTE) tarkoitetaan kokonaisuutta, jossa kaikki liiketapahtumat perustuvat digitaaliseen rakenteiseen (eli koneluettavaan) tietoon ja sen käsittelyyn.

Digitaloudessa

  • palvelut ovat verkossa ja keskustelevat keskenään
  • yrityksen keskeiset liiketoimintatiedot liikkuvat täysin sähköisinä ja ajantasaisina – myös viranomaisille
  • liiketoimintatietojen käsittelyn automatisointi säästää yritysten aikaa ja rahaa
  • yritykset voivat hallita itse tietojaan ja hyödyntää niitä paremmin toiminnassaan
  • viranomaisille ajantasaiset taloustiedot antavat mahdollisuuden tarjota nykyistä parempia palveluita.

Digitalouden edut näkyvät myös järjestelmä- ja ohjelmistoyrityksille, mikroyrityksille ja näiden edunvalvojille, pankeille ja muille luottolaitoksille sekä tietopalveluyrityksille. 

Digitaloutta edistetään Yrityksen digitalous -hankkeessa

Digitalouden edellytysten luomiseksi ja niiden käyttöönoton mahdollistamiseksi perustetaan Yrityksen digitalous -hanke (Real-Time Economy, RTE). Työ- ja elinkeinoministeriön alaisessa hankkeessa toteutetaan digitalouden edellyttämät infrastruktuuri, ratkaisut ja palvelut.

Hanke tekee ehdotukset tarvittavista ratkaisuista

  • digitalouden ekosysteemin yhteentoimivuuteen ja tekniikkaan
  • taloushallinnon toimintaan ja prosesseihin
  • organisaatioon ja hallintamalliin.

Hanke myös arvioi toimintamalleja tukemaan tarvittavaa lainsäädäntöä.

Yrityksen digitalous -hanketta koordinoi Patentti- ja rekisterihallitus (PRH). Muita vastuuviranomaisia ovat Digi- ja väestötietovirasto, Tilastokeskus, Valtiokonttori ja Verohallinto.

Hankkeeseen osallistuvat myös Elinkeinoelämän keskusliitto ry, Finanssiala ry, Kaupan liitto ry, Suomen Yrittäjät ry, Taloushallintoliitto ry sekä Teknologiateollisuus ry sekä liikenne- ja viestintäministeriö ja valtiovarainministeriö.

Onnistumisen edellytyksenä on, että viranomaiset, yritykset, taloushallinnon palveluntarjoajat sitoutuvat muutokseen ja osallistuvat yhteiseen kehittämiseen. Hankkeen työ muodostaa pohjan digitalouden jatkokehitykselle.

Hankkeen toimikausi on 2021–2024.

Lisätietoja Yrityksen digitalous -hankkeesta

Hankejohtaja Franck Mertens, PRH
franck.mertens(at)prh.fi

Kansainvälinen yhteistyö

Taloushallinnon digitalisaatio edistetään pohjoismaisella tasolla Nordic Smart Government -hankkeessa.

Pohjoismaisten kaupparekisterien ja verohallintojen koordinoima NSG 4.0. -hanke käynnistyi keväällä 2021.

Hankkeen tulevaisuuden visiona on Pohjoismaiden yhteinen digitaalinen liiketoiminta-alue, jossa liiketoimintatiedot liikkuvat automaattisesti, turvallisesti ja reaaliaikaisesti.

Lisätiedot Nordic Smart Government -hankkeesta:

Ajankohtaista Yrityksen digitalous -hankkeesta

 Reaaliaikatalouden tilannehuone -webinaari 8.6.2021

Reaaliaikatalouden ensimmäisen tilannehuoneen teemana ovat yritysten taloushallinnon digitalisoituminen ja käynnistymässä olevan Yrityksen digitalous (RTE) -hankkeen tavoitteiden yleisesittely. Webinaarin tallenne on katsottavissa Verohallinnon YouTube-kanavalla.

Päivitetty: 10.6.2021

Blogikirjoitukset

Ryhmän julkaisemia blogikirjoituksia