Yrityksen digitalouden visiona on kansallinen, muiden pohjoismaiden kanssa yhteentoimiva yritysten digitalouden ekosysteemi. Siinä verkkolaskut, sähköiset kuitit ja muut yrityksen taloustiedot liikkuvat eri osapuolten välillä saumattomasti, reaaliaikaisesti ja turvallisesti.

Yrityksen digitalous -hankkeen toimikausi on 2021–2024.

Digitalouden kaikki osatekijät ja toimintaympäristö eivät tule valmiiksi hankkeen aikana. Hankkeen työ muodostaa pohjan jatkokehitykselle.

Digitalous vahvistaa yritysten kilpailukykyä

Digitaloudella tai reaaliaikataloudella tarkoitetaan kokonaisuutta, jossa kaikki liiketapahtumat perustuvat digitaaliseen rakenteiseen (eli koneluettavaan) tietoon ja sen käsittelyyn.

Digitaloudessa

 • verkkolaskut, sähköiset kuitit ja muut yrityksen taloustiedot liikkuvat eri osapuolten välillä saumattomasti, automaattisesti, reaaliaikaisesti ja turvallisesti
 • verkkolaskutus ja e-kuitit ovat arkea myös pienimmille yrityksille
 • sähköiset palvelut keskustelevat keskenään
 • sähköiset palvelut vastaavat (myös pienimpien) yritysten tarpeita
 • yritysten ei tarvitse enää käyttää erikseen aikaa viranomaisvelvoitteisiin.

Yhteisellä ekosysteemillä ja infrastruktuurilla vältetään toimialariippuvaisten ratkaisujen syntyminen. Näin taataan, että markkinoille syntyy vain hyvin yhteentoimivia ja yritysten toimintaan suunniteltuja, helposti käytettäviä palveluita.

Yrityksille digitalous tarkoittaa seuraavien tavoitteiden toteutumista 2030 mennessä:

 • Yrityksen koko elinkaari on digitalisoitu, ja sillä on digitaalinen identiteetti.
 • Yritys tuottaa tilaukset, laskut ja kuitit digitaalisina hankintasanomina, verkkolaskuina ja e-kuitteina.
 • Taloustieto siirtyy standardisoidussa muodossa yhdellä kertaa eri viranomaisille ja yhteistyötahoille rajapintoja pitkin.

Hankkeen tehtävät

Yrityksen digitalous -hanke tekee ehdotukset tarvittavista ratkaisuista

 • digitalouden ekosysteemin yhteentoimivuuteen ja tekniikkaan
 • taloushallinnon toimintaan ja prosesseihin
 • organisaatioon ja hallintamalliin.

Hanke myös arvioi toimintamalleja tukemaan tarvittavaa lainsäädäntöä.

Onnistumisen edellytyksenä on, että viranomaiset, yritykset, taloushallinnon palveluntarjoajat sitoutuvat muutokseen ja osallistuvat yhteiseen kehittämiseen.

Hanke toteutetaan kumppaniyhteistyönä

Yrityksen digitalous on työ- ja elinkeinoministeriön asettama hanke. Se toteutetaan yritysten ja viranomaisten kumppaniyhteistyönä.

Vastuuviranomaiset:

 • Patentti- ja rekisterihallitus (PRH), hankkeen johto
 • Digi- ja väestötietovirasto
 • Tilastokeskus
 • Valtiokonttori
 • Verohallinto.

Hankkeen johtoryhmätyöskentelyyn osallistuvat lisäksi

 • liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö
 • Elinkeinoelämän keskusliitto ry, Finanssiala ry, Kaupan liitto ry, Suomen Yrittäjät ry, Taloushallintoliitto ry sekä Teknologiateollisuus ry.

Lisätiedot:

Hankejohtaja Minna Rintala
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
p. 029 509 5244
etunimi.sukunimi@prh.fi

Ajankohtaista

Yrityksen digitalouden Tilannehuoneet jatkuvat

Tervetuloa mukaan Tilannehuoneeseen 2.3.2022 klo 9-10.30. Mitä on ehtinyt tapahtua hankkeen ensimmäisen puolen vuoden aikana? Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan.

Tulevista Tilannehuoneista saat jatkossa tietoa hankesivustolta.

Yrityksen digitalouden hankesivusto on julkaistu

Jatkossa keskitämme hankkeeseen liittyvän viestinnän yrityksendigitalous.fihin. Seuraa myös tilejämme Twitterissä @yrityksendigi ja Linkedinissä.

Digitalisaation edistäjissä yritysteema perjantaina 14.1.2022

Valtiovarainministeriö järjestää Digitalisaation edistämisohjelman puitteissa joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina klo 9.15-10.15 avoimia teematapaamisia. Perjantaina 14.1. teemana on yritysten digi. Tilaisuudessa on mukana myös Yrityksen digitalous -hanke. Tutustu #DiginEdistäjät -verkostoon ja tule mukaan keskustelemaan!

Yrityksen digitalous: Tulevia hankintoja

Yrityksen digitalous –hanke käynnistää alkuvuodesta useita tarjouskilpailuja. Osallistumispyynnöt välitetään pääasiassa Hanselin DPS-järjestelyjen kautta. DPS on dynaaminen hankintajärjestelmä, jonka kautta kilpailutuksiin voivat osallistua vain järjestelyyn hyväksytyt toimittajat.

Hanke tekee kilpailutukset seuraavissa DPS-kategorioissa:

 • IT-konsultointi
 • Johtamisen ja kehittämisen konsultointi
 • Tiedonhallinnan ja digiturvallisuuden asiantuntijapalvelut

Parhaillaan on käynnissä viestinnän ja markkinoinnin palvelujen kilpailutus, johon jätettävien tarjousten määräaika umpeutui 22.12.2021. Kilpailutus on tehty Hanselin Viestinnän ja markkinoinnin palvelut DPS:n sisällä. 

Lisäksi Hanselin kautta kilpailutetaan avoimesti XBRL- ja taksonomia-asiantuntijapalvelut. Lisätietoja tarjouskilpailuista antaa hankejohtaja Minna Rintala, p. 029 509 5244.

Reaaliaikatalouden tilannehuone: Sähköistä hankintasi! -webinaari (osa 2) 22.11.2021

Hankintaprosessia käsittelevän webinaarisarjan toisessa osassa käsitellään tilausprosessia. Lue lisää ja tule mukaan vaikuttamaan!

eKuitti ja Findy: ratkaisu digitalouden haasteisiin -webinaari 7.10.2021

Tervetuloa mukaan kuulemaan, mitä Findy-verkossa vahvistettu eKuitti käytännössä tarkoittaisi, ja miten eri osapuolet voisivat hyötyä siitä. Lue lisää ja ilmoittaudu.

Reaaliaikatalouden tilannehuone: Sähköistä hankintasi! -webinaari 13.10.2021

Hankintaprosessia käsittelevän webinaarisarjan ensimmäinen osa ”Mitä ja miksi?” koostuu tilannekatsauksesta ja työpajasta, jossa on tarkoitus yhdessä työstää hankintaprosessin kansallista mallia. Lue lisää ja ilmoittaudu.

Yrityksen digitaalinen identiteetti: kommentoi viimeistään 29.9.2021

Yrityksen digitaalinen identiteetti -määrittely (versio 0.50) on nyt katselmoitavana. Kommentoi viimeistään 29.9.2021. Voit lisätä kommenttisi suoraan luonnokseen tai lähettää ne sähköpostitse osoitteeseen Miika.Wires[at]vero.fi
Siirry Google Driveen tarkastelemaan luonnosta.

Yrityksen digitalous -hankkeen johtaja valittu (11.8.2021)

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) koordinoiman Yrityksen digitalous -hankkeen hankejohtajaksi on valittu Minna Rintala. Siirry prh.fi-sivuille lukemaan tiedote 11.8.2021.

Yrityksen digitalous -hanke edistämään digitalisaatiota (15.6.2021)

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on asettanut Yrityksen digitalous -hankkeen vuosille 2021–2024. Siirry prh.fi-sivuille lukemaan tiedote 15.6.2021.

Reaaliaikatalouden tilannehuone -webinaari (8.6.2021)

Reaaliaikatalouden ensimmäisen tilannehuoneen teemana ovat yritysten taloushallinnon digitalisoituminen ja käynnistymässä olevan Yrityksen digitalous (RTE) -hankkeen tavoitteiden yleisesittely. Siirry katsomaan webinaarin tallenne Verohallinnon YouTube-kanavalla.

Kansainvälinen yhteistyö

Taloushallinnon digitalisaatio edistetään pohjoismaisella tasolla Nordic Smart Government -hankkeessa. Pohjoismaisten kaupparekisterien ja verohallintojen koordinoima NSG 4.0. -hanke käynnistyi keväällä 2021.

Hankkeen tavoitteena on helpottaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa Pohjoismaiden alueella. Visiona on yhteinen digitaalinen liiketoiminta-alue, jossa yritysdata liikkuu automaattisesti, turvallisesti ja reaaliaikaisesti.

Lisätiedot Nordic Smart Government -hankkeesta:

Päivitetty: 14.2.2022

Blogikirjoitukset

Ryhmän julkaisemia blogikirjoituksia