Yrityksen digitalouden tavoitteena on edistää yritysten digitalisaatiota, helpottaa sähköisten tositteiden liikuttamista ja yritysten arjen taloushallintaa. Taloushallinnon digitalisaatiossa on jo edistytty. Esimerkiksi verkkolaskutus on arkea isoissa yrityksissä.

Merkittävää edistymistä on 2010-luvulla tapahtunut taloushallinnon laajoissa yhteystyöhankkeissa, esimerkiksi sähköisen kuitin käyttöönottoa edistävissä RTEco- ja Taltio-hankkeissa. Ne ovat luoneet toimintaedellytyksiä digitaaliselle toimintaympäristölle. Kansainvälisesti digitalisaation edellytyksiä tuottavuuden kasvattamiselle on kirjattu muun muassa Pohjoismaiden kaupparekisterien yhteiseen Nordic Smart Government (NSG) -hankkeeseen ja OECD:n edistämiin ohjelmiin.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa tavoitteeksi on kirjattu: “Yritysten taloushallinnossa siirrytään kohti täydellistä automatisointia ottamalla käyttöön rakenteisessa muodossa oleva sähköinen kuitti ja lasku”. Hallitusohjelman mukaisesti keväällä 2020 asetettiin uudet reaaliaikatalouden tavoitteet yritysten taloushallinnon digitalisaatiolle, ja kokonaisuus sai nimen Yrityksen digitalous. Digitalisaation edistämistä siis jatketaan mm. toteuttamalla sähköisten laskujen ja kuittien laaja käyttöönotto sekä tekemällä verkkolaskutuksesta ja e-kuittien käytöstä arkea myös kaikkein pienimmille toimijoille.  

Yrityksen digitalouden visiona on kansallinen, muiden pohjoismaiden kanssa yhteentoimiva yritysten digitalouden ekosysteemi. Siinä verkkolaskut, sähköiset kuitit ja muut yrityksen taloustiedot liikkuvat eri osapuolten välillä saumattomasti, reaaliaikaisesti ja turvallisesti. Yhteisellä ekosysteemillä ja infrastruktuurilla vältetään toimialariippuvaisten ratkaisujen syntyminen, jolloin yritysten näkökulmasta taataan, että markkinoille syntyy vain hyvin yhteentoimivia ja yritysten toimintaan suunniteltuja, helposti käytettäviä palveluita. 

Yritysten digitaalisuus vahvistaa kilpailukykyä

Yritysten digitalous tarjoaa lisäarvoa yrittäjälle. Tavoitteiden toteutuessa yrittäjällä jää aikaa liiketoiminnalle.

Tavoitteena on, että

  • yrittäjä saa helposti kokonaiskuvan yrityksen taloudesta
  • digitaalisuus tuottaa yrittäjälle lisäarvoa ja kasvun mahdollisuuksia  
  • yrittäjä pystyy digitaalisuuden avulla hoitamaan viranomaisvelvoitteet vaivattomasti
  • käytännöt ovat läpinäkyviä, mikä estää vääristyneen kilpailun.

Julkishallinnolle yritysten digitalisoitumisen hyödyt ovat:

  • hallinnollisen taakan automatisoituminen
  • verovajeen pienentyminen
  • harmaan talouden kitkeminen.

Reaaliaikatalouden edut näkyvät myös järjestelmä- ja ohjelmistoyrityksille, mikroyrityksille ja näiden edunvalvojille, pankeille ja muille luottolaitoksille sekä tietopalveluyrityksille. 

Tavoitteita edistetään Yrityksen digitalous -hankkeessa

Yrityksen digitalous -hankkeen suunnittelu ja tavoitetilan asettaminen ovat nyt käynnissä. Hankkeen suunnittelua vetää työ- ja elinkeinoministeriön alaisena virastona Patentti- ja rekisterihallitus (PRH). Hankkeessa ovat mukana myös Valtiokonttori, Verohallinto, Digi- ja väestötietovirasto ja Tilastokeskus. 

Hankkeen tavoitteiden lopputuloksia odotetaan saavutettavan vuoteen 2023 mennessä.

Hankkeen etenemistä voi seurata suomidigi.fi:ssä.

Lisätietoja Yrityksen digitalous -hankkeesta

Hankejohtaja Franck Mertens, PRH
franck.mertens(at)prh.fi

Pohjoismainen yhteistyö Nordic Smart Government (NSG) -hankkeessa

Taloushallinnon digitalisaatio edistetään pohjoismaisella tasolla Nordic Smart Government -hankkeessa.

Lisätietoja saat Nordic Smart Government 3.0 -vaiheen päätöstilaisuudesta.

Päivitetty: 8.1.2021

Blogikirjoitukset

Ryhmän julkaisemia blogikirjoituksia