Miten verkosto tuottaa Suomi.fin sisällöt?

Suomi.fin sisältöjen tuottaminen perustuu sisältöyhteistyömalliin, joka on tapa tuottaa sisältöjä tutkittuun asiakasymmärrykseen perustuen. Digi- ja väestötietovirasto kokoaa organisaatiorajat ylittävän sisältöverkoston, joka suunnittelee ja tuottaa sisällöt.

Verkosto kerää asiakasymmärrystä, muotoilee sisällöt, viestii ja ylläpitää sisältöä. Verkostossa sovelletaan sisältöyhteistyömallia aina aiheen ja verkoston tarpeiden mukaan.

1. Ongelman määrittely 

Suomi.fin sisältöjen tuottaminen alkaa asiakkaiden tarpeiden tutkimisella, jotta ratkaisut eivät perustu oletuksiin ja näkemyksiin, vaan tutkittuun tietoon.  

Asiakkaan ongelman määrittely tarkoittaa sitä, että alussa tutkitaan: 

  • Mitä asiakkaat oikeasti haluavat tietää?  
  • Mitä asiakkaat ajattelevat asiasta? 
  • Millä hakusanoilla aiheesta etsitään tietoa ja miten siitä puhutaan? 

2. Tiedonhankinta ja palvelupolun muodostaminen 

Verkoston jäsenillä on merkittävä rooli asiakasymmärryksen keräämisessä. Jokainen verkoston jäsen tuo tietämystään asiakkaistaan oman organisaationsa näkökulmasta. Asiakasymmärrystä kerätään myös haastatteluiden sekä organisaatioiden asiakastutkimuksien ja –palautteiden avulla. 

Asiakasymmärryksen pohjalta rajataan oppaan kohderyhmät, joille teksti kohdennetaan. Verkostossa kootaan myös asiakkaan palvelupolku, joka muodostaa pohjan sisältörakenteelle. 

3. Sisällön suunnittelu ja tuottaminen 

Kun kohderyhmä ja palvelupolku ovat selvillä, aletaan hahmotella sisällön rakennetta. 

Suomi.fi-verkkotoimituksen aihevastaavat kirjoittavat sisällöt, ja verkoston jäsenet kommentoivat sisältöjä ja hyväksyvät sisällöt. 

Sisältöjä voidaan testata asiakasryhmillä jo ennen julkaisua. 

4. Sisällön julkaisu ja viestintä 

Verkosto päättää sisällön julkaisusta ja suunnittelee, miten sisällöistä kerätään palautetta. Verkosto tekee myös viestintäsuunnitelman. Jokainen verkoston organisaatio viestii sisällöistä mahdollisuuksiensa mukaan.  

Verkosto kerää julkaistusta sisällöstä palautetta ja seuraa niiden käyttöä. Näin sisältöä voidaan vielä muokata asiakkailta saadun tiedon perusteella. 

5. Sisällön ylläpito 

Verkostossa sovitaan, miten sisältöä ylläpidetään. Suomi.fi-verkkotoimitus vastaa sisältöjen ylläpidosta, mutta sisältöjen ajan tasalla pitämiseksi tarvitaan tietoa verkoston jäsenorganisaatioilta. Verkostossa voidaan sopia esimerkiksi vuosittaisista seurantatapaamisista tai verkon välityksellä tapahtuvasta kommunikoinnista.  

Siirry Suomi.fin sisältöyhteistyö -ryhmän etusivulle.

Päivitetty: 18.1.2022