Mitä sisältöverkostot tekevät?

Suomi.fi-verkkopalvelu kokoaa asioiden hoitamisessa tarvittavat tiedot ja toimintaohjeet yhteen osoitteeseen. Sisällöt auttavat erilaisissa, erityisesti kuormittavissa tilanteissa olevia kansalaisia ja yrittäjiä. Suomi.fin sisällöt tarjoavat asiakkaalle kokonaiskuvan tilanteesta. Sisällöistä ohjataan eri organisaatioiden palveluihin ja verkkosivuille, jotka tarjoavat asiakkaalle tarkempaa informaatiota. 

Verkostossa tuotettavat sisällöt: 

  • vastaavat asiakkaiden kysymyksiin ja helpottavat asioiden hoitamista 
  • palvelevat myös verkoston organisaatioita, koska turhat yhteydenotot vähenevät ja kukin organisaatio voi keskittyä omaan asiakaspalveluunsa. 

Miten verkosto tuottaa Suomi.fin sisällöt?

Mistä aiheista sisältöjä tuotetaan? 

Oppaita tuotetaan kansalaisille ja yrityksille. Aiheet ovat elämäntilannelähtöisiä ja niihin liittyy asiointia usean eri organisaation palveluissa. Aiheiden valintaan vaikuttavat sidosryhmien toiveet ja ajankohtaiset hankkeet. Suomi.fi-verkkotoimitus päättää uusista aiheista.

Suomi.fi-verkkotoimitus kokoaa jokaisen aiheen ympärille sisältöverkoston.

Mitä verkostoon osallistuminen edellyttää?

Päivitetty: 1.4.2022