Mistä MiniSuomessa on kyse?

MiniSuomi-innovaatioekosysteemin tavoitteena on luoda yhteinen malli sille, miten yhteiskunnassa voitaisiin mahdollistaa lakisääteisten oikeuksien ja velvollisuuksien mahdollisimman automaattinen toteutuminen digitalisaation ja teknologian avulla. Yhteistyössä yksityissektorin kanssa kokeiluilla voidaan myös tuottaa malleja, joilla ihmisille tai yrityksille tarjottavat palvelut olisivat

  • paremmin kohdennettavissa
  • helppokäyttöisempiä
  • optimaalisesti automatisoituja.

MiniSuomi on tapa tehdä yhteistä ketterää kehitystyötä julkisen hallinnon ja yksityissektorin toimijoiden kesken jonkin aihepiirin tai ongelman parissa mahdollisimman konkreettisella tasolla ja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Etenkin julkisessa hallinnossa on yleensä vaikeaa saada toteutettua konkreettisia kokeiluja, prototyyppejä tai Proof of Concept -tyyppisiä demoja jo pelkästään organisaatioiden sisällä. Tämä johtuu siitä, että organisaatioiden tietohallintojen tarjoama tietotekninen tuki on usein hyvin kysyttyä ja se on varattu operatiivisen toiminnan tukemiseen ja turvaamiseen.

Vaikeuskerroin nousee huomattavasti, kun halutaan luoda usealle toimijalle avoin kokeilu- ja kehittämisympäristö, jossa jokainen voi tehdä omaa osuuttaan yhteisestä kokonaisuudesta. Lisäksi erilaisten kokeilujen, demojen ja prototyyppien elinkaari on usein hyvin lyhyt, jos ne tehdään organisaatiokohtaisesti. MiniSuomi mahdollistaa pysyvämpien, toinen toisiinsa tukeutuvien kokeilujen muodostamien kokonaisuuksien kehittämisen kumulatiivisesti.

MiniSuomen tavoitteena on nimensä mukaisesti muodostaa täysin digitaalinen, koko yhteiskunnan eri toimijat, tekemiset ja tavoitteet kattava pienoismalli, jossa uusia innovaatioita ja ideoita voidaan kehitellä yksin tai yhteisesti jo valmiiksi rakennetun tietoinfrastruktuurin päälle. Ensimmäisinä yhteisinä rakennuspalikoina toteutetaan niin sanotut Oma-X-tietonäkymät henkilöiden, yritysten ja myös rakennusten "omiin tietoihin" eli MyDataan. Näiden avulla voidaan pureutua seuraavaan yhteisen kehittämisen kerrokseen eli toiminnan ja palveluiden yhteen nivomiseen ekosysteemimäisesti yli organisaatiorajojen. Esimerkkinä tällaisesta ovat ihmiskeskeinen ja elämäntapahtumalähtöinen palvelukokonaisuuksien kehittäminen muun muassa AuroraAI-ohjelmassa ja Läheisen kuolema -verkostossa.

Kuka voi tulla mukaan kehittämiseen?

MiniSuomeen voi liittyä kuka vaan ja ehdottaa yhteiseksi tekemiseksi ihan mitä vaan. Yksi yksittäinen ehdotuskin voi olla laajan ja kestävän yhteiskunnallisen ekosysteemin alku - tämä selviää vain kokeilemalla!

Yhteyshenkilö: Mikael af Hällström, kehittämisen asiantuntija, Verohallinto
sposti: mikael.afhallstrom(at)vero.fi
 

Päivitetty: 1.4.2021

Tulevat tapahtumat

Ryhmän julkaisemat tapahtumat, jotka ovat avoimia kaikille.

Mukana kehittämässä

Profile picture for user mikael.afhallstrom
Mikael
af Hällström
Profile picture for user akivepsäläinen
Aki
Vepsäläinen