Läheisen kuolema teettää paljon työtä. Surun kohdatessa on iso ponnistus ottaa selvää mitä kaikkea pitää tehdä, koota kaikki tarvittavat tiedot ja toimittaa papereita ja valtuutuksia eri paikkoihin. Yksittäisiä asioita ovat esimerkiksi pankkisasioiden hoitaminen, ennen kuolemaa tehtävät tahdonilmaisut ja sopimukset sekä kuoleman jälkeen monien käytännön asioiden järjestäminen, sopimusten päättäminen sekä perillisten ja omaisuuden selvittäminen perukirjaa varten.
 
Voimme yhteisvoimin poistaa turhaa asiointia ja tarjota helpompia tapoja asioiden hoitamiseen. Kaikki asiakkaan oleelliset tiedot, tarvittavat valtuutukset ja todistukset voidaan tuoda digitaalisessa muodossa asiakkaan saataville. Viranomaisilla on olemassa tai kehitteillä rakennuspalikoita, joiden avulla uudenlaiseen tavoitetilaan voidaan päästä. Tällaisia ovat esimerkiksi valtuutuksiin, sukuselvitykseen ja sähköiseen perukirjaan liittyvät palvelut. Yritysten tietoja voidaan tuoda osaksi kokonaisuutta.

Digi- ja väestötietovirasto on käynnistänyt aiheeseen liittyvän verkostotyön yhteistyössä Verohallinnon ja Finanssiala ry:n kanssa. Työn tavoitteeksi on asetettu:
  • yhteinen sidosryhmien kanssa jaettu visio
  • käsitys jokaisen toimijan roolista tulevaisuuden palveluvisiossa
  • ylätason tiekartta seuraavista askelista

Työhön on osallistunut eri sidosryhmien edustajia mm. pankeista, vakuutusyhtiöistä, laki- ja hautaustoimistoista, seurakunnista ja viranomaisista. Asiakkaita on haastateltu ja he ovat olleet kommentoimassa prototyyppejä. Työ päättyi keväällä 2020 konseptivaiheeseen. Päätöksiä kokonaisuuden jatkosta ei vielä ole.

Vuonna 2021 DVV edistää konseptiin liittyvää kuolintiedon sähköistä lähettämistä sairaaloista DVV:lle ja tätä kautta entistä nopeammin tietoa hyödyntäville asiakkaille. Tämän perustiedon liikkuminen sähköisesti mahdollistaa usean toimijan prosessien sujuvoittamisen. Tämän lisäksi aloitetaan perukirjan tietosisältöjen määrittely sekä jatketaan OmaElämä-portaalin kokeiluja.

Sivulle lisätään linkkejä aineistoihin ja yhteystiedot.

Päivitetty: 5.8.2022

Blogikirjoitukset

Ryhmän julkaisemia blogikirjoituksia

Tulevat tapahtumat

Ryhmän julkaisemat tapahtumat, jotka ovat avoimia kaikille.

Mukana kehittämässä

Profile picture for user mikael.afhallstrom
Mikael
af Hällström
P
Pasi
Pasi
Profile picture for user heidi.hietala
Heidi
Hietala