Mistä on kyse?

AuroraAI-ohjelmassa luodaan toimintamalli, jolla julkisen hallinnon toiminta järjestetään tukemaan tekoälyavusteisesti ihmisten elämäntapahtumia ja organisaatioiden liiketoimintatapahtumia yhdessä eri sektoreiden palveluntarjoajien kanssa. AuroraAI-ohjelma pohjautuu pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman strategiseen tavoitteeseen elinvoimaisesta Suomesta. Hallitusohjelman mukaan arjesta ja liiketoiminnasta tehdään sujuvampaa AuroraAI-verkon avulla tietoturvallisesti ja eettisesti kestävällä tavalla.  

AuroraAI-verkon avulla kytketään julkisen hallinnon organisaatioiden palvelut yhteen vuorovaikuttamaan myös muiden sektorien palvelujen kanssa. AuroraAI-verkolla parannetaan tekoälyn avulla erityisesti julkisten palvelujen kohtaantoa merkittävästi sekä vähennetään resurssien hukka- ja vajaakäyttöä. Samalla se yhdistää eri palvelut toisiinsa ja tarjoaa kansalaisille ja yrityksille räätälöidysti oikeat palvelut oikealla hetkellä. Näin parannetaan erityisesti julkisten palveluiden kohtaantoa ja kustannusvaikuttavuutta merkittävästi. 

AuroraAI-ohjelmassa luodaan tekoälyn hyödyntämiseen pohjautuvat toimintamallit mahdollistamaan eri palveluiden keskinäinen ja saumaton vuorovaikutus elämän eri tilanteissa ja tapahtumissa. Eri toteuttamisen tapoja selvitettiin VM:n asettamassa AuroraAI:n esiselvityshankkeessa (15.9.2018-28.2.2019), jossa tunnistettiin, millaisia muutoksia tekoälyn hyödyntämiseen pohjautuva toiminta tarkoittaa muun muassa palveluiden tuottamiselle ja johtamiselle.

AuroraAI-ohjelman kehittämistyö projektoidaan kolmen valitun elämäntapahtuman kautta. Tämä toteutetaan tarkastelemalla elämää kansalaisen näkökulmasta tilannekuvien avulla: kun tietty elämäntapahtuma, kuten esimerkiksi työpaikan vaihto on toteutumassa, saa kansalainen automaattisesti tarjolle niin julkisen, yksityisen kuin kolmannenkin sektorin palveluita, jotka tukevat kansalaista siirtymään ennakoivasti työstä työhön ilman erillistä työttömyysjaksoa.

Valitut elämäntapahtumat ohjelmakaudelle 2020-2022 ovat seuraavat:

1. Ulkomaalaisten kiinnittyminen suomalaiseen työelämään ja yhteiskuntaan
2. Työelämään kiinnittyminen jatkuvan oppimisen avulla
3. Kiinni yhteiskunnassa syrjäytymisen ehkäisyllä

Mitkä ovat AuroraAI-ohjelman päätuotokset?

1) AuroraAI-ohjelmassa kehitetään toimintamalli, jolla myös julkisen hallinnon toiminta järjestetään tukemaan tekoälyavusteisesti ihmisten elämäntapahtumia ja organisaatioiden liiketoimintatapahtumia yhdessä eri sektoreiden palveluntarjoajien kanssa. Toimintamalli kehitetään kolmen valitun elämäntapahtuman kautta.  

2) Toimintamallin tueksi kehitetään AuroraAI-verkko, joka on kansalaisten ja organisaatioiden hyödynnettävissä vuoden 2022 loppuun mennessä valituissa elämäntapahtumissa. AuroraAI-verkon teknisestä kehittämishankkeesta vastaa Digi- ja väestötietovirasto osana AuroraAI-ohjelman toimeenpanoa.

Siirry AuroraAI-verkon aloituspakettiin.

3) Rakennetaan osaamisen ja kyvykkyyksien kehittämisohjelma toimijoille ja organisaatioille, jotka kytkevät palvelunsa osaksi AuroraAI-verkkoa. Kehittämisohjelma tukee kehitettävää toimintamallia ja sen käyttöönottoa.

Ohjelman tuotokset jaettavissa ja pääsääntöisesti yhteiskunnan eri sektoreiden toimijoiden (julkinen, yksityinen ja kolmas sektori) hyödynnettävissä. 

Ketkä AuroraAI-ohjelmassa ovat mukana?

AuroraAI-ohjelma pohjautuu avoimeen, sektorirajat ylittävään verkostotyöskentelyyn. Tämä tarkoittaa, että ohjelman toimintaan kutsutaan mukaan avoimesti kaikki julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat, jotka ovat kiinnostuneita rakentamaan ihmiskeskeistä yhteiskuntaa tekoälyn aikakaudella.

AuroraAI-ohjelman ohjauksesta, rahoituksesta ja ohjelmakokonaisuuden koordinaatiosta vastaa valtiovarainministeriö. Digi- ja väestötietovirasto vastaa AuroraAI-verkon kehittämishankkeesta osana ohjelman verkostotyöskentelyä.

AuroraAI-ohjelman avoimet teemaryhmät ja niiden vetäjät ovat:

  • Muutosagentit, Katri-Leena Launis (katri-leena.launis(a)kela.fi)
  • Palveluekosysteemit, Elina Ovaskainen (elina.ovaskainen(a)motiva.fi)
  • Visio, Aleksi Kopponen (aleksi.kopponen(a)vm.fi)
  • Osaaminen, Mette Vuola (mette.vuola(a)vm.fi)
  • Tutkimus, Tommi Mikkonen (tommi.mikkonen(a)helsinki.fi)
  • AuroraAI-verkko, Antti Hahto (antti.hahto(a)vm.fi)
  • Digiminä, Juha Mitrunen (juha.mitrunen(a)vm.fi)
  • Älyrahake, Janne Pulkkinen (janne.pulkkinen(a)kela.fi)
  • Global, Pekka Sivonen (pekka.sivonen(a)businessfinland.fi
Päivitetty: 30.4.2021

AuroraAI

Blogikirjoitukset

Ryhmän julkaisemia blogikirjoituksia

Tulevat tapahtumat

Ryhmän julkaisemat tapahtumat, jotka ovat avoimia kaikille.

Mukana kehittämässä

Profile picture for user aleksi.kopponen
Aleksi
Kopponen
Profile picture for user niko.ruostetsaari
Niko
Ruostetsaari
Profile picture for user katri-leena.launis
Katri-Leena
Launis
Profile picture for user nikolankinen
Niko
Lankinen