Mitä Digiohjelman lainsäädäntötyöryhmälle kuuluu?

Tiina Lokka-Lepistö
15.6.2022 - 13:49

Olemme kevään ajan keskittyneet selvittämään digitalisaation haasteita niin yksittäisten säädösten kuin laajempien kokonaisuuksien kautta. Uskallan väittää, että meillä on jo hyvä näkemys siitä, mitä säädöspuolella tulisi tehdä, jotta digitalisaatiosta saatavien hyötyjen edellyttämä uusi toimintamalli saataisiin jalkautettua. 

Meille asetetut tehtävät tukea Digiohjelman toteuttamista, selvittää lainsäädännön esteitä ja haasteita sekä tehdä aloitteita sääntelyn kehittämiseksi ovat raamittaneet tekemistämme. Eräs pohdintaamme ohjaavista asiakirjoista on ollut luonnos Suomen digitaaliseksi kompassiksi. Siinä on avattu ihmiskeskeisiä digitaalisia julkisia palveluja siten, että niiden tulisi olla ennakoivia ja tehokkaita ja ne huomioivat ihmisten, yritysten ja organisaatioiden tarpeet ja tilanteet. Tällaiset julkiset palvelut kytkeytyvät siis elämäntapahtumiin. Kompassin luonnoksesta olemmekin saaneet suuntia sille, miten omassa selvitystyössämme etenemme ja ennen kaikkea mitä tavoittelemme. Odotankin jo syksyä, että pääsemme tuomaan ajatuksiamme perusteluineen keskusteluun. 

Digipalvelulain toimeenpanosta järjestetään koulutusta

Eräs tehtävämme on ollut digipalvelulain toimeenpanon seuranta. Viimeisimmän kyselyn perusteella kävi selväksi, että koulutusta olisi tarpeen ja toivottua järjestää. Olemmekin valmistelemassa koulutusta yhdessä Etelä-Suomen aluehallintoviraston kanssa syksylle, jotta halukkaat saavat kaipaamaansa lisätukea lain velvoitteiden täyttämiseksi. Ennen syksyn tarkentavaa koulutusta kannattaa tutustua jo olemassa olevaan materiaaliin, jossa käydään läpi digipalvelulakia ja sen velvoitteita. 

Olemme tehneet useampia kyselyitä kevään aikana, joihin olemmekin saaneet kiitettävästi vastauksia. Näin tiedämme paremmin haasteista nykylainsäädännön kanssa ja toiveista tulevaisuuden säädösten suhteen. Nyt meillä on laajasti tietoa eri hallinnonalojen näkemyksistä ja nykytilasta, jonka pohjalta voimme ideoida ja pohtia tulevaa, jossa digi olisi oletuksena. Vastauksissa on noussut esiin samoja teemoja kuin digikompassissa, joten sanoisin meillä olevan aika yhteneväiset tavoitteet. 

Työ jatkuu syksyllä 

Tulemme julkaisemaan syksyllä näkemyksemme digilainsäädännön nykytilasta ja toimenpide-ehdotuksista sen kehittämiseksi, minkä lisäksi tuotamme käsikirjaa hyvistä käytännöistä digitaalisten palvelujen kehittämisessä. Tavoitteena on julkaista ainakin raportti lausunnoille ennen sen lopullista versiota, jotta voimme käydä sen pohjalta keskustelua. Lisäksi aiemmin julkaisemaamme digilainsäädännön tilannekuvaan on tulossa alkusyksystä päivitys. 

Kevät on ollut työntäyteinen eikä syksy tule tästä poikkeamaan. On kuitenkin hyvin palkitsevaa saada kokonaiskuvaa syvennettyä, selvittää mitä tulisi ja kannattaisi tehdä, sekä miettiä, miten tämä kaikki voitaisiin mahdollistaa. Emme saa kaikkea valmiiksi, mutta uskon, että olemme hyvällä tiellä. Olemme matkalla kohti entistä ihmiskeskeisempää julkista hallintoa, jossa digitalisaatio ei ole peikko, vaan oletusarvoinen tapa toimia, josta kukaan ei pian halua luopua. 

Seuraamalla työryhmämme sivua saat tietoa tulevista julkaisuista ja koulutuksista. 

Lainsäädäntötyöryhmän sivusto 

eOppiva-kurssi: Päämääränä laadukkaat digipalvelut 

eOppiva-kurssi: Saavutettavuus ja digipalvelulain vaatimukset

 

Kirjoittaja

Kommentit

Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi kommentteja