Yhteentoimivuusalustan käyttöehdot

Sisällöntuottajien tulee tehdä Digi- ja väestötietovirastolle käyttölupahakemus, kun ne haluavat tuoda ja ylläpitää tietosisältöjään Yhteentoimivuusalustalla. Sisällöntuottajien pitää sitoutua alustan käyttöehtoihin.

Kun Digi- ja väestötietovirasto on hyväksynyt organisaation käyttölupahakemuksen, se antaa organisaation pääkäyttäjälle oikeudet käyttää Yhteentoimivuusalustan työkaluja. Pääkäyttäjä antaa edelleen organisaation muille käyttäjille oikeudet eri työkalujen käyttöön. 

Käyttölupahakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot:

  • Organisaation tiedot
  • Mihin tarkoitukseen ja mitä työkaluja organisaatio aikoo käyttää
  • Tietosisältöjen lisensiointi
  • Organisaation pääkäyttäjän yhteystiedot
  • Organisaation hallinnollisen yhteyshenkilön tiedot
  • Toimivaltaisen henkilön organisaation puolesta antama sitoumus

Käyttölupahakemuksen mallilomake löytyy Digi- ja väestötietoviraston Confluencesta. 

Käyttölupahakemus lähetetään osoitteeseen yhteentoimivuus (at) dvv.fi.

Käyttöehdot suomeksi löytyvät oheisesta liitedokumentista.

Päivitetty: 7.4.2020