VAHTI-ohjeet

Tämä sivusto sisälsi aiemmin www.vahtiohje.fi -sivustolla julkaistut julkaisut, ohjeet ja tukimateriaalit. Mikäli tarvitset vuosien 2001–2017 aikana julkaistuja VAHTI-ohjeita, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen digiturva@dvv.fi.

Julkaisut on laadittu valtionvarainministeriössä toimineen Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmän (1992-2013), Valtionhallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden johtoryhmän (2014-2016) sekä Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmän (2017-2019) toimesta. Organisaatiot voivat hyödyntää näissä materiaaleissa olevia parhaita käytäntöjä turvallisuuden eri osa-alueiden kehittämiseen. 

Joissain ohjeissa viitataan vanhentuneeseen lainsäädäntöön, kuten tietoturvallisuusasetukseen (681/2010). Asetus on kumottu Tiedonhallintalailla (906/2019), joka määrittää julkisen hallinnon organisaatioiden toiminnalta edellytettävät tietoturvallisuusvaatimukset. Vanhentuneita suosituksia voidaan kuitenkin hyödyntää soveltaen ottaen huomioon muuttunut lainsäädäntö.

Lisätietoa tiedonhallintalain soveltamisesta löytyy sivustolta www.tiedonhallintalautakunta.fi sekä lautakunnan julkaisemat tietoturvallisuutta koskevat suositukset https://vm.fi/suositukset

Lisätietoa materiaaleista digiturva@dvv.fi

Vuosien 2001–2017 aikana julkaistut VAHTI-ohjeet ja muut materiaalit

Mikäli tarvitset vuosien 2001–2017 aikana julkaistuja VAHTI-ohjeita, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen digiturva@dvv.fi.

Päivitetty: 24.3.2023