VAHTI 2/2015 Ohje salauskäytännöistä

Ministeriöille, virastoille ja laitoksille

Ohje salauskäytännöistä

Valtiovarainministeriön antaman Ohjeen salauskäytännöistä (VAHTI2/2015) tavoitteena on kehittaä viranomaisten salassa pidettävän tiedon suojaamista. Kansainvälisten tietoturvavelvoitteiden piirissä olevien tietoaineistojen salauksessa noudatetaan kansallisen turvallisuusviranomaisen antamia määräyksiä.

Ohje on laadittu valtionhallinnon ja julkisen hallinnon organisaatioille, mutta sitä voidaan käyttää myös laajemmin kehitettäessä yksityisten organisaatioiden tiedon salausta.

Ohje tukee tiedon salaamisen suunnittelua, käyttöönottoa, toteuttamista ja ylläpitoa julkisen hallinnon hankkimissa ja käyttämissä ICT-palveluissa ja -ratkaisuissa.

Ohje edistää osaltaan Suomen kyberturvallisuusstrategian täytäntöönpanoa ja ohjeen julkaiseminen on osa Suomen osalistumista Euroopan unionin kyberturvallisuuskuukauteen.

Ohjeen on valmistellut Valtionhallinnon tieto-ja kyberturvallisuuden johtoryhmän alaisuudessa toimiva tekninen jaosto.

Lisätietoja ohjeesta antavat
Kimmo Rousku,VAHTI-pääsihteeri, teknisen jaoston puheenjohtaja
Aarne Hummelholm, teknisen jaoston varapuheenjohtaja (etunimi.sukunimi@vm.fi)

Kunta- ja uudistusministeri
Anu Vehviläinen

Yksikön päällikkö     
VAHTI:n puheenjohtaja    
Aku Hilve

Päivitetty: 9.6.2020