Henkilöstön ja johdon tietoturvabarometri

Kuvaus

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriön asettama Valtionhallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden johtoryhmä (VAHTI) toteutti syksyllä 2016 julkisen hallinnon organisaatioille ja henkilöstölle suunnatun VAHTI-tietoturvabarometrin. Tähän vapaaehtoiseen kyselyyn osallistui 97 organisaatiota: 66 valtionhallinnon ministeriötä, virastoa tai laitosta, 30 kuntaa sekä yksi sairaanhoitopiiri. Mahdollisia vastaajia kyselyyn oli yli 168 000 ja vastauksia saatiin 13 915, jolloin vastausprosentiksi muodostui 8,3 %. Organisaatioiden johdolle esitettiin erikseen 15 lisäkysymystä koskien tietoturvallisuuden tärkeyttä, sen toteuttamisen vaikeutta sekä toteuttamisen onnistumista organisaatiossa. Näihin kysymyksiin saatiin 742 vastausta

Päivitetty: 9.6.2020