VAHTI-ohjeet

Tämä sivu sisälsi aiemmin www.vahtiohje.fi-sivustolla julkaistut dokumentit.

Nämä ohjeet ja tukimateriaalit laadittiin valtionvarainministeriössä toimineen Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmän (1992–2013), Valtionhallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden johtoryhmän (2014–2016) sekä Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmän (2017–2019) alaisuudessa. Materiaalien tarkoituksena oli tukea organisaatioita turvallisuuden eri osa-alueiden kehittämisessä. 

Ohjeet on poistettu tältä sivulta, sillä niissä viitataan vanhentuneeseen lainsäädäntöön, kuten tietoturvallisuusasetukseen (681/2010). Nykyisin tiedonhallintalaki (906/2019) määrittää julkisen hallinnon organisaatioiden toiminnalta edellytetyt tietoturvallisuusvaatimukset.

Lisätietoa tiedonhallintalain soveltamisesta saat sivustolta www.tiedonhallintalautakunta.fi. Kaikki Tiedonhallintalautakunnan julkaisemat suositukset löytyvät kyseisen sivun alalaidasta.

Jos kuitenkin tarvitset vuosina 2001–2017 julkaistuja VAHTI-ohjeita, lähetäthän sähköpostia osoitteeseen digiturva@dvv.fi.

Päivitetty: 8.8.2023