Kokeilijan Starttipaketti

Kokeilijan Starttipaketti sisältää palvelumuotoilu- ja kokeilukehittämisessä hyödynnettäviä kanvaasipohjia.

Kokeilijan Starttipaketti luotiin D9-digitiimin ja Kuntaliiton yhteistyössä valtakunnallisella kokeiluviikolla lokakuussa 2017. Starttipaketti yhdistää palvelumuotoilua kokeilevaan kehittämiseen. Mallin avulla tuetaan iteratiivista kehittämisotetta ja kokeiluja. Starttipaketin prosessi koostuu ongelman määrittelystä ratkaisun muotoiluun ja kattaa neljä kokeilun suunnittelun vaihetta: Tutki, Tarkenna, Kehitä ja Toteuta. Starttipaketti sisältää yhteensä 12 eri työkalua näihin vaiheisiin. Työkalut ovat liitetty kanvaaseina mukaan Starttipakettiin.

Starttipaketin ovat laatineet kokeilukehittäjä Anni Leppänen Valtiokonttorin D9-tiimistä, innovaatioasiantuntija Tuula Jäppinen Kuntaliitosta ja palvelumuotoilija Hannu Ripatti Passi & Ripatti Oy:stä.