Kehityshankkeiden vaikuttavuusarviointityökalu

Verohallinnon luoma työkalu on tarkoitettu kehityshankkeiden vaikutusten ennakkoarviointiin ja jälkiseurantaan.

Ennakkoarviointivaiheessa työkalun pohjalta käydään keskustellen läpi hankkeen tavoitteet ja arvioidaan sen taloudellisia vaikutuksia. Hankkeen keskeisille vaikuttavuustavoitteille määritetään seurantamittarit, joiden avulla tavoitteiden toteutumista voidaan seurata. Ennakkoarviointi tukee hankkeiden valmistelua sekä kokoaa keskeisimmät tiedot päätöksenteon tueksi. Jälkiseurantavaiheessa arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä valitun toteutustavan tarkoituksenmukaisuutta.

Kehityshankkeiden vaikuttavuusarviointityökalu on julkaistu osana Digitalisaation pelikirjaa vuonna 2017.