Digitaalisten palvelujen asiakaslähtöinen suunnittelu -ohje

Suunnitteluohjeeseen on kuvattu asiakaslähtöisen digitaalisen palvelun kehittämisen keskeisiä periaatteita julkisessa hallinnossa.

Liitteessä olevan suunnitteluohjeen avulla voidaan kehittää digitaalisia palveluita siten, että niiden asiakaslähtöisyyden, yhdenmukaisuuden ja kustannustehokkaan toteutuksen tukena voidaan käyttää hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain (571/2016) mukaisia Suomi.fi-palveluja, joita kehitetään vastaavien periaatteiden mukaisesti.

Suunnitteluohje sisältää viitearkkitehtuurin lisäksi menetelmiä ja ohjeita digitaalisten palvelujen ratkaisujen suunnitteluun, hankintaan, toteuttamiseen ja palvelutuotantoon.Viitearkkitehtuuri painottuu asioinnin toteuttamiseen ja palveluja tarjoavan toimijan toiminnan kuvaamiseen.

Suunnitteluohjeesta on valmisteilla myös suoraan tältä sivustolta hyödynnettävä versio.