Business Model Canvas

Liiketoimintamalli kuvaa lyhyesti ja selkeästi, mitä organisaatio tekee ja millaisia palveluita se tuottaa antamansa arvolupauksen mukaisesti.

Mallissa kuvatut elementit ovat hyödyllinen lisä kokonaisarkkitehtuurin strategialähtöiseen kuvaamiseen ja suunnitteluun. Lainsäädännön tai organisaation vastuualueiden ja palveluiden muutokset johtavat yleensä liiketoimintamallien kehittämiseen. Liiketoimintamallit ovat yleisesti käytössä yrityksissä, mutta niitä voidaan soveltaa hyvin myös julkisella sektorilla.

BMC-pohjat rakentuvat yleensä yhdeksästä osasta, jotka ovat kumppanit, toiminnot, resurssit, arvolupaus, asiakkaat, asiakassuhde, jakelukanavat, kulurakenne ja liikevaihto (tässä mallipohjassa ”rahoitus”). Oheiseen mallipohjaan on edellisten lisäksi otettu mukaan mittarit ja mahdolliset toimintaa koskevat rajoitukset (esim. lainsäädäntö).

Business Model Canvas on alkujaan Alexander Osterwalderin kehittämä liiketoimintamallin kuvaustapa. Lyhyt video alkuperäisestä BMC:stä (Youtube).

Tämä versio BMC:stä on julkaistu osana Digitalisaation pelikirjaa vuonna 2017.