Arkkitehtuuripankki

Arkkitehtuuripankissa voi mallintaa oman organisaation arkkitehtuuria ja organisaatioiden yhteisiä arkkitehtuureja. Samalla mallinnukset voi julkaista kaikkien käyttäjien nähtäviksi ja hyödynnettäviksi.

Kenelle Arkkitehtuuripankki on tarkoitettu?

Arkkitehtuuripankki on tarkoitettu julkisen hallinnon ja palveluiden kehittäjille esimerkiksi kunnissa, virastoissa, ministeriöissä ja maakunnissa. Arkkitehtuuripankin hyödyntäminen vaatii kirjautumisen.

Miten Arkkitehtuuripankkia voi hyödyntää?

Arkkitehtuuripankissa kehittäjä voi mallintaa organisaationsa arkkitehtuurimalleja eri näkökulmista. Arkkitehtuuripankkiin voi mallintaa esimerkiksi järjestelmäarkkitehtuuria tai tietoarkkitehtuuria. Halutessaan mallinnetut arkkitehtuurit voi julkaista myös muiden katsottavaksi.

Arkkitehtuuripankin julkishallinnon kehittäjille tarjoaa Väestörekisterikeskus. Teknisen toteutuksen toimittaa QPR Software Oyj. Palvelu sisältää ohjelmistoratkaisun sekä käytön tuen QPR Software Oyj:n kautta.