Tietoturvaloukkauksen ilmoittaminen

Yksityiset henkilöt, yritykset ja organisaatiot voivat ilmoittaa Viestintäviraston Kyberturvallisuusyksikölle niihin kohdistuneista tietoturvaloukkauksista, kuten haittaohjelmaepäilyistä, tietojen kalastelusta tai palvelunestohyökkäyksistä sekä näiden yrityksistä.

Kyberturvallisuuskeskus tarjoaa yhteydenottojen perusteella tarvittaessa apua tietoturvaloukkauksen selvittämiseksi ja tutkimiseksi sekä koordinoi tarvittavia toimenpiteitä.

Kyberturvallisuuskeskuksen apu voi olla esimerkiksi tiedon jakamista, yhteistyökumppanien ja -verkostojen kontaktointia, teknistä analyysiä tai lainopillista neuvontaa.