Suomi.fi-valtuudet

Ihmisen kädessä on älypuhelin, jossa on auki suomi.fi valtuudet -näkymä.
Suomi.fi-valtuudet -palvelu on julkishallinnon yhteinen järjestelmäratkaisu puolesta-asiointiin liittyvään valtuuttamiseen. Organisaatiot voivat liittää suomi.fi-valtuutussovelluksen omiin asiointipalveluihinsa ja siten tarjota asiakkailleen mahdollisuuden halutessaan asioida esimerkiksi toisen henkilön tai yrityksen puolesta.

Kenelle?

Valtuudet-palvelu on tarkoitettu sekä julkishallinnon organisaatioiden että yksityisen sektorin organisaatioiden käyttöön. Palvelun käyttö on vapaaehtoista.

Käytön ja käyttöönoton kustannukset

Suomi.fi-valtuudet -palvelun käyttö on maksutonta, sillä palvelu on osa julkishallinnon yhteistä tukipalvelukokonaisuutta. Valtuuttamiseen ja valtuuksien tarkistamiseen liittyvät kustannukset hoidetaan keskitetysti Digi- ja väestötietovirastossa.

Asiakasorganisaatio vastaa itse organisaation omiin järjestelmiin vaadittavista käyttöönoton edellyttämistä muutoksista, kuten valtuuskyselyliittymän tekemisestä Palveluväylä- tai WebAPI-liittymän kautta sekä oman palvelunsa puolesta-asioinnin toteuttamisesta.

Tekninen toteutus

Suomi.fi-valtuudet kytketään osaksi organisaation asiointipalveluratkaisua. Palvelun avulla loppukäyttäjinä toimivat organisaatiot tai henkilöasiakkaat voivat valtuuttaa henkilön tai henkilöitä asioimaan puolestaan.
Valtuudet-palvelusta vastaa Digi- ja väestötietovirasto, joka välittää palvelua käyttäville organisaatioille automaattisesti tiedot onko asioijalla oikeutta asioida toisen puolesta. Tiedot haetaan perustietorekistereistä tai valtuusrekisteristä.
Valtuudet-palvelun käyttöönotto edellyttää, että asiakasorganisaatio toteuttaa omaan järjestelmäänsä valtuudet-palvelun vaatimat muutokset.

Käyttöönotto

Suomi.fi-valtuudet -palvelun käyttöönotto tapahtuu yhteistyössä Digi- ja väestötietoviraston kanssa. Käyttöönotto aloitetaan täyttämällä liittymisilmoitus ja käyttötapauskuvaus ja aloittamalla käyttöönoton suunnittelu yhteistyössä Digi- ja väestötietoviraston kanssa.

Digitaalisen asioinnin tukipalvelukokonaisuus Suomi.fi

Suomi.fi-palvelut ovat digitaalisen asioinnin tukipalveluita, jotka luovat yhtenäisen käyttökokemuksen julkishallinnon kanssa asiointiin. Yhtenäisesti toteutetut palvelut on kustannustehokkaita ja niille voidaan tarjota keskitettyä tukea. Keskitettyjen palveluiden tavoitteena on yksinkertaistaa, yhtenäistää ja helpottaa julkishallinnon asiakkaiden – kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen – asiointia asiakasorganisaatioiden kanssa. Kaikki suomi.fi-palvelut ovat saavutettavia.