Suomi.fi-tunnistus

Ihmisen kädessä on älypuhelin, jonka näytöllä on auki suomi.fi-tunnistuspalvelu.
Suomi.fi-tunnistus -palvelu on julkishallinnon yhteinen järjestelmäratkaisu sähköiseen tunnistautumiseen. Organisaatiot voivat liittää Suomi.fi-tunnistussovelluksen omiin asiointipalveluihinsa ja siten tarjota tunnistautumis- ja kertakirjautumismahdollisuuden omille asiakkailleen.

Palvelu mahdollistaa vahvan tunnistautumisen verkossa mobiilivarmenteella, verkkopankkitunnuksilla sekä varmennekorteilla (henkilökortti, organisaatiokortti, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikortti).

Palvelu toimii suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Kenelle?

Lakisääteisiä tehtäviä hoitavat organisaatiot ovat velvoitettuja palvelun käyttöön, eli valtion hallintoviranomaisten ja virastojen, laitosten ja liikelaitosten sekä kunnallisten viranomaisten tulee tarjota lakisääteisiin palveluihin liittyvä tunnistautuminen suomi.fi-tunnistus -palvelulla. Yksityinen sektori voi hyödyntää palvelua ainoastaan silloin, mikäli sille on ulkoistettu jokin lakisääteinen tehtävä.

Käytön ja käyttöönoton kustannukset

Suomi.fi-tunnistus -palvelun käyttö on julkishallinnolle maksutonta, sillä palvelu on osa julkishallinnon yhteistä tukipalvelukokonaisuutta. Kustannukset ja tunnistusvälinesopimukset hoidetaan keskitetysti palvelun tarjoavassa Väestörekisterikeskuksessa.

Asiakasorganisaatio vastaa itse asiointipalveluunsa tehtävistä muutoksista ja käyttöönotosta aiheutuvista kustannuksista.

Tekninen toteutus

Suomi.fi-tunnistus kytketään osaksi julkishallinnon organisaation asiointipalvelua. Tunnistuksen avulla loppukäyttäjät voivat tunnistautua organisaation omiin digitaalisiin asiointipalveluihin. Organisaatio voi itse päättää minkä varmuustason tunnistusvälineitä se haluaa ottaa käyttöön.

Väestörekisterikeskus ylläpitää palvelun tunnistusvälinevalikoimaa ja vastaa mahdollisista sopimuksista tunnistusvälineiden tarjoajien kanssa. Kaikki tunnistusvälineet ovat asiointipalveluiden käytettävissä yhdenmukaisen teknisen rajapinnan kautta. 
Tunnistus-palvelun käyttöönotto edellyttää, että asiakasorganisaatio tekee teknisen integraation omasta asiointipalvelustaan Tunnistus-palveluun.

Käyttöönotto

Suomi.fi-tunnistus -palvelun käyttöönotto tapahtuu yhteistyössä Väestörekisterikeskuksen kanssa. Käyttöönotto aloitetaan kirjautumalla Palveluhallintaan, täyttämällä Käyttöönoton edellytykset -lomake ja tekemällä käyttölupahakemus.

Digitaalisen asioinnin tukipalvelukokonaisuus Suomi.fi

Suomi.fi-palvelut ovat digitaalisen asioinnin tukipalveluita, jotka luovat yhtenäisen käyttökokemuksen julkishallinnon kanssa asiointiin. Yhtenäisesti toteutetut palvelut on kustannustehokkaita ja niille voidaan tarjota keskitettyä tukea. Keskitettyjen palveluiden tavoitteena on yksinkertaistaa, yhtenäistää ja helpottaa julkishallinnon asiakkaiden – kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen – asiointia asiakasorganisaatioiden kanssa. Kaikki Suomi.fi-palvelut ovat saavutettavia.