Suomi.fi-palveluväylä

Kuva tietokoneen näytöstä, jossa on auki Liityntäkatalogin etusivu.
Suomi.fi-palveluväylä on julkishallinnon yhteinen tiedon siirtämiseen tarkoitettu palvelu. Organisaatiot voivat hyödyntää palveluväylän tarjoamia vakioituja tietoja ja tuoda sinne itse tarjolle tietoa liittämällä oman palvelunsa osaksi palveluväylää.

Kenelle?

Lakisääteisiä tehtäviä hoitavat organisaatiot ovat velvoitettuja palvelun käyttöön, eli valtion hallintoviranomaisten ja virastojen, laitosten ja liikelaitosten sekä kunnallisten viranomaisten tulee hyödyntää Palveluväylää tiedon siirtämiseen. Myös yksityisen sektorin tulee hyödyntää tiedonsiirrossa Palveluväylää, mikäli väylän käyttöön liittyy jokin lakisääteinen tehtävä.

Muiden kuin lakisääteisiin tehtäviin liittyvien tietojen siirtäminen Palveluväylän kautta on vapaaehtoista sekä julkisille että yksityisille organisaatioille.

Kaikki Palveluväylään liitetyt palvelut löytyvät Liityntäkatalogista.

Käytön ja käyttöönoton kustannukset

Suomi.fi-palveluväylän käyttö on maksutonta, sillä palvelu on osa julkishallinnon yhteistä tukipalvelukokonaisuutta. Palvelun kehittämiseen liittyvät muutokset ja kehittäminen hoidetaan keskitetysti palvelua tarjoavassa Väestörekisterikeskuksessa. 

Asiakasorganisaatio vastaa itse organisaation omiin järjestelmiin vaadittavista käyttöönoton edellyttämistä muutoksista, kuten rajapintojen rakentamisesta ja integraation toteutuksesta.

Tekninen toteutus

Palveluväylä on vakioitu, yhtenäinen, yhteiskäyttöinen, yhteentoimiva ja tietoturvallinen tiedonvälityskerros, jonka avulla palveluntarjoajilla on täysin uudenlainen mahdollisuus tulla näkyviin kansalaisille, yrityksille ja virkamiehille suunnatuissa palveluissa.

Palveluväylää kehitetään yhteistyössä Nordic Institute for Interoperability Solutionsin (NIIS) kanssa. NIIS vastaa Palveluväylän käyttämän X-road -teknologian ydinkomponenttien kehittämisestä. Väestörekisterikeskus puolestaan vastaa kehitystyön laadun varmistuksesta, tuotosten kansallisesta jakelusta, keskitettyjen komponenttien palvelutuotannosta ja Palveluväylän asiakkaiden neuvonnasta.

Kun asiakasorganisaatio on liittänyt oman palvelunsa Palveluväylään, voi hän hyödyntää oman palvelunsa kehittämisessä kaikkia Palveluväylään integroituja tietolähteitä ja palvelukomponentteja.

Suomi.fi-palveluväylän osana tarjottava liityntäkatalogi tuo kaikkien kokonaisuudessa mukana olevien palveluiden rajapinta-, sisältö- ja muut tiedot kaikkien saataville ja käytettäväksi.

Käyttöönotto

Suomi.fi-palveluväylän käyttöönotto tapahtuu yhteistyössä Väestörekisterikeskuksen kanssa. Käyttöönotto aloitetaan tekemällä käyttölupahakemus sekä hyväksymällä käyttöehdot sekä tekemällä varmennehakemukset.
Palveluntarjoaja liittää oman palvelunsa Palveluväylään ohjeiden mukaisesti ja tekee tarvittavat konfiguroinnit tietojen hyödyntämiseksi. Palveluväylän käyttöönotossa avustaa Väestörekisterikeskuksen käyttöönottotiimi.

Digitaalisen asioinnin tukipalvelukokonaisuus Suomi.fi

Suomi.fi-palvelut ovat digitaalisen asioinnin tukipalveluita, jotka luovat yhtenäisen käyttökokemuksen julkishallinnon kanssa asiointiin. Yhtenäisesti toteutetut palvelut on kustannustehokkaita ja niille voidaan tarjota keskitettyä tukea. Keskitettyjen palveluiden tavoitteena on yksinkertaistaa, yhtenäistää ja helpottaa julkishallinnon asiakkaiden – kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen – asiointia asiakasorganisaatioiden kanssa. Kaikki suomi.fi-palvelut ovat saavutettavia.