Suomi.fi-palvelutietovaranto

Tietokoneen näytöllä on auki Palvelutietovaranto-sivu.
Suomi.fi-palvelutietovaranto on julkishallinnon yhteinen tietovaranto palveluista ja niihin liittyvistä asiointikanavista, kuten verkkopalveluista, puhelinpalveluista ja toimipisteistä. Organisaatiot voivat hyödyntää palvelutietovarantoon yhteisen mallin mukaan tuotettua tietoa omissa verkkopalveluissaan teknisen rajapinnan kautta.

Kenelle?

Lakisääteisiä tehtäviä hoitavat organisaatiot ovat velvoitettuja palvelun käyttöön, eli valtion hallintoviranomaisten ja virastojen, laitosten ja liikelaitosten sekä kunnallisten viranomaisten tulee kuvata vähintään lakisääteisiin tehtäviin liittyvät palvelut asiointikanavineen palvelutietovarantoon. Myös yksityisen sektorin tulee kuvata palvelunsa ja asiointikanavansa palvelutietovarantoon, mikäli niihin liittyy jokin lakisääteinen tehtävä.

Muiden kuin lakisääteisten palveluiden ja asiointikanavien kuvaaminen palvelutietovarantoon on vapaaehtoista sekä julkisille että yksityisille organisaatioille.

Käytön ja käyttöönoton kustannukset

Suomi.fi-palvelutietovarannon käyttö on maksutonta, sillä palvelu on osa julkishallinnon yhteistä tukipalvelukokonaisuutta. Palvelun kehittämiseen liittyvät muutokset hoidetaan keskitetysti palvelua tarjoavassa Väestörekisterikeskuksessa.

Asiakasorganisaatio voi kirjata oman organisaationsa palvelu- ja asiointikanavatiedot suoraan Palvelutietovarantoon. Mikäli asiakasorganisaatio haluaa hyödyntää tiedon tuottamisessa tai hyödyntämisessä rajapintoja, vastaa se oman organisaationsa rajapintojen tai integraatioiden rakentamisesta itse.

Tekninen toteutus

Suomi.fi-palvelutietovarannon (PTV) tietomalli kuvaa julkishallinnon palvelujen ja niiden asiointikanavien ominaisuuksia erityisesti loppukäyttäjien näkökulmasta. Palvelutietovarannon tietomallin taustalla on JHS 183 eli suositus julkisen hallinnon palvelujen tietomallista ja ryhmittelystä verkkopalveluissa.

Väestörekisterikeskus tarjoaa Palvelutietovarantoon syötettyjä tietoja vapaasti hyödynnettäväksi OUT-rajapinnan kautta ilman kirjautumista. API-tunnukset hakeneet käyttäjät voivat tuottaa ja ylläpitää avoimen IN-rajapinnan kautta organisaation, palvelujen ja asiointikanavien perustietoja.

Käyttöönotto

Suomi.fi-palvelutietovarannon käyttöönotto tapahtuu yhteistyössä Väestörekisterikeskuksen kanssa. Käyttöönotto aloitetaan kirjautumalla suomi.fi-palveluhallintaan, täyttämällä käyttöönoton edellytykset -lomake ja tekemällä käyttölupahakemus sekä hyväksymällä käyttöehdot.

Digitaalisen asioinnin tukipalvelukokonaisuus Suomi.fi

Suomi.fi-palvelut ovat digitaalisen asioinnin tukipalveluita, jotka luovat yhtenäisen käyttökokemuksen julkishallinnon kanssa asiointiin. Yhtenäisesti toteutetut palvelut on kustannustehokkaita ja niille voidaan tarjota keskitettyä tukea. Keskitettyjen palveluiden tavoitteena on yksinkertaistaa, yhtenäistää ja helpottaa julkishallinnon asiakkaiden – kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen – asiointia asiakasorganisaatioiden kanssa. Kaikki suomi.fi-palvelut ovat saavutettavia.