Suomi.fi-maksut

Päivitetty
Sormi osoittaa älypuhelimen näytöllä näkyvää suomi.fi-maksusovellusta.
Suomi.fi-maksut -palvelu on julkishallinnon yhteinen järjestelmäratkaisu verkkomaksamiseen. Julkishallinnon organisaatiot voivat liittää Suomi.fi-maksusovelluksen omiin asiointipalveluihinsa ja siten tarjota verkkomaksumahdollisuuden omille asiakkailleen. Palvelu mahdollistaa verkossa maksamisen yleisimpien pankkien verkkomaksuilla ja korteilla sekä mobiilimaksuilla.

Kenelle?

Lakisääteisiä tehtäviä hoitavat organisaatiot ovat velvoitettuja palvelun käyttöön, eli valtion hallintoviranomaisten ja virastojen, laitosten ja liikelaitosten sekä kunnallisten viranomaisten ja hyvinvointialueiden tulee tarjota lakisääteisiin palveluihin liittyvä verkkomaksaminen Suomi.fi-maksut -palvelulla. Yksityinen sektori voi hyödyntää palvelua ainoastaan silloin, mikäli sille on ulkoistettu jokin lakisääteinen tehtävä.

Kustannukset

Maksut-palvelun käyttäminen on maksullista. Maksutapahtumista aiheutuvat transaktio- ja provisiomaksut sekä kauppiastunnusten kuukausimaksut hoidetaan keskitetysti Valtiokonttorissa ja edelleenlaskutetaan asiakasorganisaatioilta.

Lisätietoa palvelun hinnoittelusta löytyy Valtiokonttorin verkkosivuilta.

Asiakasorganisaatio vastaa palvelun käyttöönotosta aiheutuvista kustannuksista, kuten rajapintojen rakentamisesta ja integraation toteutuksesta. Lisäksi asiakasorganisaatio vastaa käytössään olevan asiointipalvelun tai verkkokaupan kustannuksista.

Tekninen toteutus

Suomi.fi-maksut kytketään osaksi julkishallinnon organisaation verkkokaupparatkaisua tai sähköistä asiointia. Palvelun avulla loppukäyttäjät voivat suorittaa maksuja viranomaisille niiden digitaalisissa asiointipalveluissa. Maksut-palvelu sisältää siihen liittyvän maksujen hallinnan, tilityksen ja raportoinnin.

Maksut-palvelun toimittaja eli maksunvälittäjä on Paytrail Oyj, joka välittää loppukäyttäjän maksutoimeksiannon mukaisia maksuja asiakasorganisaation asiointipalvelulle. Maksutoimeksianto voidaan toteuttaa toimittajan maksupalvelussaan tukemilla tai tuottamilla maksutavoilla, jotka asiakasorganisaatio on sopinut ottavansa käyttöön asiointipalveluunsa toimittajan palvelun kautta.

Maksut-palvelun käyttöönotto edellyttää, että asiakasorganisaation verkkokauppatoimittaja toteuttaa asiointipalvelun verkkokauppaan Paytrailin integraatiorajapinnan (Paytrail Payment API).

Käyttöönotto

Suomi.fi-maksut -palvelun käyttöönotto tapahtuu yhteistyössä Valtiokonttorin kanssa. Valtiokonttorin kanssa tehdään palvelusopimus ja käydään läpi käyttöönoton yksityiskohdat ja aikataulu.

Digitaalisen asioinnin tukipalvelukokonaisuus Suomi.fi

Suomi.fi-palvelut ovat digitaalisen asioinnin tukipalveluita, jotka luovat yhtenäisen käyttökokemuksen julkishallinnon kanssa asiointiin. Yhtenäisesti toteutetut palvelut ovat kustannustehokkaita ja niille voidaan tarjota keskitettyä tukea. Keskitettyjen palveluiden tavoitteena on yksinkertaistaa, yhtenäistää ja helpottaa julkishallinnon asiakkaiden – kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen – asiointia asiakasorganisaatioiden kanssa. Kaikki Suomi.fi-palvelut ovat saavutettavia.