Suomi.fi-kartat

Ihmisellä on kädessä älypuhelin, jonka näytöllä on auki karttanäkymä suomi.fi-kartat-sovelluksesta.
Suomi.fi-kartat -palvelu on julkishallinnon yhteinen kartta- ja paikkatietojärjestelmäratkaisu. Organisaatiot voivat upottaa Suomi.fi-kartat-palvelun omille sisäisille tai ulkoisille verkkosivuilleen ja siten luoda asiakkailleen karttapalveluja. Palveluun voi liittää myös omia ja paikkatietoinfrastruktuurin kautta saatavilla olevia paikkatietoja.

Kenelle?

Kartat-palvelu on tarkoitettu julkishallinnon organisaatioiden, eli valtion hallintoviranomaisten ja virastojen, laitosten ja liikelaitosten sekä kunnallisten viranomaisten käyttöön. Yksityinen sektori voi hyödyntää palvelua ainoastaan silloin, mikäli sille on ulkoistettu jokin lakisääteinen tehtävä. Palvelun käyttö on vapaaehtoista.

Käytön ja käyttöönoton kustannukset

Suomi.fi-kartat -palvelun käyttö on julkishallinnolle maksutonta, sillä palvelu on osa julkishallinnon yhteistä tukipalvelukokonaisuutta. Karttojen ajantasaisuudesta vastaa palvelun tarjoava Maanmittauslaitos.

Suomi.fi-kartat-palvelun käyttöönottoon ei liity merkittäviä kustannuksia

Tekninen toteutus

Suomi.fi-kartat upotetaan osaksi julkishallinnon organisaation verkkopalvelua. Palvelun avulla organisaatio voi tarjota asiakkailleen itse valitsemiaan karttapalveluja.

Maanmittauslaitos ylläpitää palvelua ja vastaa sen ja siinä käytettävien työkalujen toiminnasta. Kartat-palveluun voidaan myös kytkeä asiakasorganisaation omia WMS-, WMTS- ja WFS-rajapintoja. 

Kartat-palvelun käyttöönotto ei vaadi ohjelmointia. Palvelun tilaamisen jälkeen palvelu otetaan käyttöön luomalla suomi.fi-kartat-palvelussa käyttöön sopivia karttoja ja sen jälkeen upottamalla kartat organisaation verkkosivuille HTML-koodilla.

Käyttöönotto

Suomi.fi-kartat -palvelun käyttöönotto tapahtuu yhteistyössä Maanmittauslaitoksen kanssa. Maanmittauslaitokselta haetaan käyttölupaa palvelun käyttöön ja tämän jälkeen kirjaudutaan verkossa olevaan palveluun.

Digitaalisen asioinnin tukipalvelukokonaisuus Suomi.fi

Suomi.fi-palvelut ovat digitaalisen asioinnin tukipalveluita, jotka luovat yhtenäisen käyttökokemuksen julkishallinnon kanssa asiointiin. Yhtenäisesti toteutetut palvelut on kustannustehokkaita ja niille voidaan tarjota keskitettyä tukea. Keskitettyjen palveluiden tavoitteena on yksinkertaistaa, yhtenäistää ja helpottaa julkishallinnon asiakkaiden – kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen – asiointia asiakasorganisaatioiden kanssa. Kaikki Suomi.fi-palvelut ovat saavutettavia.