Segmentointi

Segmentointi on organisaation asiakkaiden tai tietyn palvelun käyttäjien jakamista ryhmiin siten, että ryhmät muodostetaan aina keskenään samankaltaisista jäsenistä.

Segmentoinnin tarkoituksena on ymmärtää paremmin kohderyhmää ja sen tarpeita, jotta omaa toimintaa voidaan paremmin kohdentaa eri kohderyhmät tavoittavaksi. Kun yhden laajan kohderyhmän (“nuoret”) jakaa segmentteihin (“opiskelevat nuoret”, “työssäkäyvät nuoret”, “ilman työ- tai opiskelupaikkaa olevat nuoret”) voidaan todennäköisesti löytää eri segmenteiltä erilaisia tarpeita tai palveluiden käyttötapoja. Segmentointi voidaan viedä niin syvälle tasolle, kuin se on tarpeen.

Segmentoinnin tavoitteena on organisaation toiminnan, palveluiden tai esimerkiksi markkinoinnin tehostaminen. Kun olennaiset asiakassegmentit on tunnistettu, on helpompaa räätälöidä juuri tietylle segmentille tarkoitettua palvelua tai sisältöä. Samalla myös tunnistetaan tai voidaan päättää, mille segmenteille palvelua tai sisältöä ei ole tarkoitettu.