Kokonaisarkkitehtuuri

Kokonaisarkkitehtuuri kuvaa sitä, miten organisaation tietojärjestelmät, prosessit, rakenteet ja ihmiset toimivat kokonaisuutena. Kokonaisuuden kuvaamiseen käytetään esimerkiksi taulukoita ja kaavioita.

Olemassa oleva kokonaisarkkitehtuuri tukee johtamista ja strategian toimeenpanoa. Siitä on hyötyä myös toiminnan ja palvelujen jatkuvassa kehittämisessä sekä muutosten hallitsemisessa. Samalla digitalisaation hyödyntäminen ja yhteentoimivuuden varmistaminen helpottuvat.

Kokonaisarkkitehtuurityössä käytetään kokonaisarkkitehtuurimenetelmää (JHS 179 v2.0), joka perustuu kansainväliseen, avoimeen ja yleisimmin käytössä olevaan kokonaisarkkitehtuuriviitekehykseen TOGAF® (v. 9.1). Suosituksessa kuvataan yhtenäinen suunnittelumenetelmä sekä yhtenäiset kuvaustavat ja -mallit julkisen hallinnon organisaatioiden kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen sen eri vaiheissa.

Lisätietoa ja materiaaleja kokonaisarkkitehtuurista löydät osoitteesta dvv.fi/arkkitehtuuri.

Päivitetty: 12.8.2022