JHS 212 ICT-palvelujen palvelutasonhallinta (SLM)

Tämän suosituksen tarkoitus on määrittää julkisessa hallinnossa käytettävien keskeisten ICT-palvelujen palvelutasonhallinnan termit, prosessivaiheet ja palvelutasoa mittaavat suorituskykymittarit. Lisäksi suositus kattaa asiakastyytyväisyyden mittaamisen sekä palveluntuottajan sanktiointiperiaatteet.