JHS 205 Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen raportointi

Tällä suosituksella ohjataan kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen raportointia Valtiokonttorille. Kyseessä on määritys kuntien ja kuntayhtymien virallisten tilinpäätöslaskelmien ja muiden kerättävien taloustietojen eli tilinpäätöstä täydentävien tietojen raportoimiseksi sekä ohjeet määrityksen käyttöä varten ko. tietojen kokoamisessa ja julkistamisessa koneellisesti luettavaan muotoon. Suosituksen tarkoitus on määritellä yhteiset periaatteet kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen raportoinnin yhtenäistämiseksi. Suosituksessa nykyisiä ohjeistuksia laajennetaan ja syvennetään Julkisen talouden suunnitelman ja kuntatalousohjelman tietotarpeista lähtien.

JHS 205 Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen raportointi
Liite 1: Tilinpäätöstietoja täydentävät tiedot
Liite 3: Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen raportoinnin sanasto
Päivitetty: 28.9.2020