JHS 195 Toimipaikan ja toimipaikkaan liittyvien käsitteiden määritelmät

Tässä suosituksessa määritetään toimipaikkakäsitteen sisältö ja sen käyttöala. Lisäksi suosituksessa määritellään toimipaikkakäsitteeseen läheisesti liittyviä muita käsitteitä, jotta voidaan välttää käsitteelliset sekaannukset ja termien käytön epäjohdonmukaisuudet.
JHS 195 Toimipaikan ja toimipaikkaan liittyvien käsitteiden määritelmät
Liite 1: Toimipaikkatiedon muodostamisen pysyvyyssäännöt kuntien ja kuntayhtymien toimipaikkoja koskien
Päivitetty: 28.9.2020